Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

OTKAZANO - Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru: LEAN on LEARNING

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom LEAN on LEARNING – A Co-Creative training event for those involved and interested in Adult Education and mobility learning koji će se održati u Irskoj, Athlone, od 6. do 9. veljače 2024. godine, u organizaciji irske nacionalne agencije.

Zgrada sa Irskom zastavom.
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Ciljana skupina su korisnici bez iskustva provedbe Erasmus+ projekata u području obrazovanja odraslih. Seminar je namijenjen i korisnicima s iskustvom u Erasmus+ programu, ali ne u projektima mobilnosti u obrazovanju odraslih.

Timovi bi se trebali sastojati od jednog edukatora i jednog polaznika obrazovanja odraslih, pri čemu polaznik mora biti iz iste organizacije kao i edukator. Pozivaju se edukatori odraslih da se prijave u ime odraslih polaznika. Individualne prijave neće se razmatrati.

Ciljevi
Informirati sudionika o mogućnostima mobilnosti učenika i EPALE-u

 • Pružiti podrške sudionicima u razvijanju projektnog plana za projekt mobilnosti
 • Poticati organizacija da uključe odrasle polaznike tijekom planiranja projekta
 • Olakšati umrežavanje/pronalaženje partnera među sudionicima

Očekivani rezultati

 • Sudionici su pripremljeni za pripremu prijave projekata mobilnosti
 • Sudionici razumiju načine na koje EPALE može podržati njihove prijave i provedbu projekta
 • Sudionici su stekli europske kontakte u sektoru – stvaranje LEAN sustava
 • „Učenje od učenika” – uspostavljanje zajedničkih normi svrhe za odrasle polaznike i organizacije na temelju naučenih iskustava

Broj sudionika
Za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme, na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 30. studenoga 2023. godine.

Troškovi
Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na poveznici Poziv (poveznica na SALTO Platformu).

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Donesena je Odluka o poništenju poziva na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „LEAN on LEARNING – A Co-Creative training event for those involved and interested in Adult Education and mobility learning“ (pristupačna verzija).