Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Nizozemskoj za područje visokog obrazovanja

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Let's talk about the Erasmus Charter for Higher Education: what about the implementation of the ECHE principles…?” koji će se održati u fizičkom obliku u Nizozemskoj od 31. svibnja do 2. lipnja 2023. godine u organizaciji nizozemske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Erasmus+ koordinatori i osoblje visokih učilišta čiji je rad povezan s ECHE poveljom te predstavnici studentskih organizacija.
Predstavnici visokih učilišta, nacionalnih agencija, stručnjaka i studenata na radionicama će kroz praktični rad i rasprave razmijeniti dobre prakse.

Cilj
Cilj seminara je ojačati kvalitativnu provedbu ECHE povelje kao dinamičnog instrumenta za kvalitetu ističući pritom važnost načela.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Podizanje svijesti o ulozi i važnosti ECHE povelje kao instrumenta za kvalitetu aktivnosti mobilnosti i utjecaja internacionalizacije
 • Razmjena idjea i dobrih praksi
 • Akcijski planovi za provedbu i jačanje načela ECHE povelje
 • Preporuke za Europsku komisiju u vezi s ECHE poveljom

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 100 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 3 mjesta.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.
(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)
Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 31. ožujka 2023. godine.

Troškovi
Smještaj i prehranu snosi nacionalna agencija koja je organizator Seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.
Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Refundacija prihvatljivih troškova izvršit će se na račun organizacije koju sudionik predstavlja, stoga odabrani sudionici trebaju imati suglasnost čelnika svoje organizacije za sudjelovanje.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.