Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru: Networking to promote inclusion and diversity in the VET

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Networking to promote inclusion and diversity in the VET sector of the Erasmus+ Programme koji će se održati u Rimu, Italija od 24. do 26. lipnja 2024. godine u organizaciji talijanske nacionalne Erasmus+ agencije.

Dio Rima
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Seminar je namijenjen predstavnicima organizacija koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem a koji su zainteresirani za prioritet uključivanja i raznolikosti. Događanje je otvoreno iskusnim korisnicima, ali i onima koji nemaju iskustva u Erasmus + programu.

Ciljevi
Cilj ovog seminara je povećati broj učenika s manje mogućnosti kao i broj osoblja uključenih u aktivnosti mobilnosti koje financira program Erasmus+. Jedan od ciljeva je i razvijanje obrazovnih mehanizama za učenike i osobe s manje mogućnosti. Na događanju će sudionici imati prilike naučiti o temama pristupa mobilnosti za ovu ciljnu skupinu, o načinima uključivanja izbjeglica u program, kao i o digitalnom aspektu uključivanja u sektoru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Očekivani rezultati seminara

 • Stečeno bolje razumijevanje o temi uključivanja i raznolikosti te njene povezanosti s drugim E+ prioritetima
 • Osmišljavanje inkluzivne prakse za povećanje pristupa obrazovnim mogućnostima za osobe s manje mogućnosti
 • Uspostavljanje transnacionalne mreže i veze s potencijalnim projektnim partnerima za izradu novih projekata

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 65 sudionika, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 25. travnja 2024. godine.

Troškovi
Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na poveznicama:

Poziv (poveznica na SALTO platformu)

Nacrt programa događanja

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.