Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Optimising Mobility for Adult Learners"

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Optimising Mobility for Adult Learners as Active Citizens (Optim-AL 2) koji će se održati u fizičkom obliku u Francuskoj, Tours, od 6. do 8. prosinca 2023. godine u organizaciji francuske nacionalne Erasmus+ agencije.

Gradska vjećnica ispred koje se nalazi fintana okružena travnjakom i ljudi koji šeću.
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Sudionici iz cijele Europe koji su aktivni u području obrazovanja odraslih i zainteresirani su za prijavu KA1 projekata mobilnosti. Seminar je namijenjen i sudionicima koji aktivno rade s odraslima koji su uključeni (ili se žele uključiti) u aktivnosti koje promoviraju aktivno građanstvo.

Ciljevi
Događaj će pružiti priliku za upoznavanjem sa stručnjacima za obrazovanje odraslih iz zemlje domaćina, dok će istovremeno promovirati prijavu projekata koji mogu povećati broj polaznika obrazovanja odraslih u Erasmus+ mobilnosti (uključujući i sudjelovanje odraslih s manje mogućnosti). Sudionici će zajedno raditi na istraživanju inovativnih i alternativnih oblika demokratskog sudjelovanja i bit će motivirani za stvaranje novih partnerstava i mreža mobilnosti u KA121 ili KA122 projektima.

Očekivani rezultati

 • Razvoj novih partnerstava za mobilnost
 • Isticanje prednosti mobilnosti polaznika obrazovanja odraslih
 • Odabir inovativnih i alternativnih oblika demokratskog sudjelovanja koji bi mogli biti dio budućih mobilnosti polaznika obrazovanja odraslih

Broj sudionika
Očekuje se 20 sudionika iz Francuske i 30 sudionika iz drugih zemalja Europske unije ili pridruženih zemalja. Za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 31. listopada 2023. godine.

Troškovi
Smještaj organizira francuska nacionalna agencija te snosi trošak smještaja i obroka, a troškove prijevoza pokriva Agencija.
Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr