Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru "Optimising Mobility for Adult Learners (Optim-AL 1)" u Sloveniji

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru koji će se održati u Sloveniji od 9. do 11. listopada 2023. pod nazivom Optimising Mobility for Adult Learners (Optim-AL 1) u organizaciji slovenske nacionalne Erasmus + agencije.

Prikaz zgrade u Ljubljani
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Organizacije aktivne u području obrazovanja odraslih koje su zainteresirane za prijavu KA1 projekata mobilnosti za polaznike obrazovanja odraslih.

Ciljevi
Sudionici će imati priliku saznati o sustavu obrazovanja odraslih u Sloveniji i u zemljama ostalih sudionika, a istovremeno će potaknuti raspravu o prednostima i izazovima mobilnosti odraslih polaznika. Krajnji je cilj potaknuti stvaranje novih partnerstava za mobilnost koja mogu zajedno raditi na pružanju novih mogućnosti za buduće polaznike.

Očekivani rezultati seminara su

 • Razvijanje novih partnerstava za mobilnost između organizacija za obrazovanje odraslih
 • Isticanje prednosti i utjecaja mobilnosti za odrasle polaznike
 • Odabir sustava obrazovanja, zemlje i institucije koje bi mogle biti najprikladnije za primanje odraslih polaznika iz vlastite zemlje/ustanove

Broj sudionika
Očekuje se 20 sudionika iz Slovenije i 30 sudionika iz drugih zemalja. Za predstavnike iz Hrvatske su rezervirana 2 mjesta.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.
Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je 27. lipnja 2023. godine.

Troškovi
Troškove smještaja i prehrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: SALTO Platforma
Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje seminara na koji se upit odnosi).