Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

OTKAZANO - Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Partnerships for Cooperation – how to plan a project for special schools“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Partnerships for Cooperation – how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with special needs, koji će se održati online od 14. do 23. studenog 2023. godine u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

Četiri osobe se drže za ruke
Freepik

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Ravnatelji i učitelji škola za djecu s teškoćama i škola za rad s djecom s posebnim potrebama koji su zainteresirani za provedbu projekata u okviru Erasmus+ programa (KA2).

Ciljevi
Školama koje podnose prijave za Erasmus+ su potrebna znanja o pripremi projektnog prijedloga, a odnose se na analizu potreba, formuliranje ciljeva, aktivnosti i rezultata.

Cilj događaja je podržati nastavnike i ravnatelje u profesionalizaciji njihovih znanja i vještina u planiranju projekata u navedenim područjima: priprema projektnih rezultata, mobilnosti učenja i širenje i održivost rezultata projekta.

Očekivani rezultati seminara su:

  • Polaznici će proširiti svoja znanja i vještine u planiranju projekata.
  • Sudionici će pronaći partnere za projekte i izraditi nacrte projekata.

Broj sudionika
Za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 3 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.
Krajnji rok za prijavu na seminar je 22. listopada 2023. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Donesena je Odluka o poništenju poziva na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Partnerships for Cooperation – how to plan a project for special schools“ (pristupačna verzija).