Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Primary Schools from Rural Areas“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Primary Schools from Rural Areas. How to plan an excellent project for primary schools located in rural or remote areas! koji će se održati u Poljskoj, Varšava, od 24. do 28. travnja 2024. godine u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

Stari dio grada Varšave u Poljskoj
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Seminar je namijenjen nastavnicima i ravnateljima osnovnih škola koji su zainteresirani za planiranje obrazovnih projekata međunarodne suradnje.

Tema i ciljevi
Cilj događaja je podržati nastavnike i ravnatelje u profesionalizaciji njihovih znanja i vještina u područjima analize potreba, postavljanja ciljeva projekta, planiranja aktivnosti, obrazovnih mobilnosti i kvaliteta partnerstva. Sudionici će imati prilike raditi na razvijanju svojih ideja u timovima te će imati mogućnost odabira tema projekata koji su važni sa stajališta njihovih institucija i lokalnih zajednica.

Rezultati

• Polaznici će proširiti svoja znanja i vještine vezane uz projektno planiranje

• Sudionici će pronaći partnere za projekte i izraditi nacrte projekata

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirano je najviše 3 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na SALTO Platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 11. ožujka 2024. godine.

Troškovi
Trošak smještaja i prehrane snosi Agencija koja je organizator seminara, a putne troškove pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Poziv (poveznica na SALTO Platformu)

Program rada

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.