Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Promoting VET Excellence through Skills Competition”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Promoting VET Excellence through Skills Competition” koji će se održati u fizičkom obliku u Finskoj od 08. do 11. svibnja 2023. godine u organizaciji finske nacionalne Erasmus+ agencije.

Katedrala u Finskoj, Helsinki
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Predstavnici organizacija aktivnih u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te u Erasmus+ aktivnostima koje žele naučiti kako se postignuće izvrsnosti može promicati, postići i koristiti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na različite načine te onima koji žele produbiti svoje razumijevanje koncepta strukovne izvrsnosti. Pri odabiru sudionika, prednost imaju kandidati koji već imaju određeno znanje i iskustvo u aktivnostima vezanim uz natjecanja u vještinama.

Ciljevi
Fokus seminara je na vještinama budućnosti, odnosno potrebama i načinima razvoja vještina te postizanju strukovne izvrsnosti, posebno kroz natjecanja u vještinama. Sudionici seminara imat će priliku za razvoj individualnih načina učenja s ciljem poboljšanja rezultata samog procesa, razvoj strukovnih kompetencija kao odgovor na promjenjive zahtjeve tržišta rada te podizanje razine zapošljivosti i poduzetničkih vještina sudionika. Osim toga, imat će i mogućnost za međusobno učenje i poticanje pojedinaca, tvrtki i obrazovnih ustanova na kontinuirano učenje te podizanje svijesti o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i mogućnostima koje nudi, kao i raditi na podizanju njegove privlačnosti.

Očekivani rezultati seminara su:

 • nova znanja, ideje, metode, vještine i motivacija za implementaciju strukovne izvrsnosti u svakodnevni rad
 • bolje razumijevanje koncepta strukovne izvrsnosti
 • pronalazak partnera

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 120 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.
(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 24. ožujka 2023. godine.

Troškovi
Smještaj i hranu snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.
Refundacija prihvatljivih troškova izvršit će se na račun organizacije koju sudionik predstavlja stoga odabrani sudionici trebaju imati suglasnost čelnika svoje organizacije za sudjelovanje.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@ampeu.hr