Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru: Strategic approaches to Erasmus+ academic staff mobility

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Strategic approaches to Erasmus+ academic staff mobility koji će se održati u Reykjaviku, Island, od 19. do 21. lipnja 2024. godine u organizaciji islandske nacionalne Erasmus+ agencije.

Fotografija Harpa koncertne dvorane i konferencijskog centra u Reykjaviku, Island. Zgrada je velika, modernistička, asimetrična i cijela pokrivena staklom.
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Osoblje visokih učilišta (prorektori, voditelji ureda za međunarodnu suradnju / centara za razvoj kompetencija) i edukativno osoblje koje upravlja mobilnošću osoblja Erasmus+.

Ciljevi
Cilj seminara je podizanje svijesti o strateškoj važnosti mobilnosti akademskog osoblja u okviru programa Erasmus+ i izgradnja učinkovitih pristupa maksimiziranju njegove institucionalne vrijednosti. Konferencija će također poslužiti kao važan korak u izgradnji zajednice zainteresiranih institucija visokog obrazovanja iz šest zemalja sudionica poticanjem razmjene dobre prakse i umrežavanja na razini višeg rukovodstva. Konferencija će sadržavati kombinaciju izlaganja, panela, debata i paralelnih sesija o temama koje se odnose na stratešku upotrebu Erasmus+ mobilnosti osoblja za različite ciljeve, uključivo sudjelovanje, maksimiziranje učinka i prijenos znanja, kao i prepoznavanje iskustava mobilnosti osoblja kao dio puta razvoja karijere.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Povećano razumijevanje strateških institucionalnih pristupa mobilnosti osoblja;
 • Dublje razumijevanje pozitivnog utjecaja mobilnosti osoblja;
 • Povećano priznavanje mobilnosti osoblja na visokim učilištima;
 • Sudionici proširuju svoju profesionalnu mrežu

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 45 sudionika iz Islanda, Mađarske, Austrije, Češke, Slovenije i Hrvatske, a za sudionike iz Hrvatske je rezervirano najviše 7 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na seminar je 1. travnja 2024. godine.

Troškovi
Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na poveznici:

Poziv (Poveznica na SALTO Platformu)

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.