Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Study Visit on Sustainability in Schools“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Study Visit on Sustainability in Schools koji će se održati u Njemačkoj, Bonn, od 11. do 14. ožujka 2024. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije.

Stara vijećnica u Bonnu u Njemačkoj - bijelo-zlatna građevina crnog krova u rokoko stilu
Pixabay

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Predstavnici srednjih škola koji su zainteresirani za pokretanje Erasmus+ projekata, a i oni zainteresirani za inicijativu eTwinning.

Tema i ciljevi
Studijski posjet namijenjen je učiteljima ili ravnateljima koji žele steći uvid u školsku praksu škola u Njemačkoj koje su posebno posvećene temi održivosti. Posjetit će se škole na području Bonna i okolne regije koje su iskoristile Erasmus+ projekte za održivi razvoj škola. Tijekom seminara će njemačka organizacija Engagement Global održati radionicu o provedbi 17 ciljeva održivog razvoja u svakodnevnom životu.

Program će pružiti nekoliko prilika za razmjenu iskustava i uspostavljanje kontakata.

Očekivani rezultati seminara su:

  • Profesionalizacija na temu održivosti u školama
  • Olakšavanje umrežavanja između zemalja EU-a radi podrške planiranju projekata

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta (1 za područje odgoja i općeg obrazovanja i 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na SALTO Platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 8. siječnja 2024. godine.

Troškovi
Trošak smještaja i prehrane snosi Agencija koja je organizator seminara, a putne troškove pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Poziv (poveznica na SALTO Platformu)

Agenda programa

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.