Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Rumunjskoj za područje visokog obrazovanja

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Quality and inclusion in the new Blended Intensive Programmes for Higher education institutions“ koji će se održati u fizičkom obliku u Rumunjskoj, Temišvar, od 23. do 26. listopada 2023. godine u organizaciji rumunjske nacionalne agencije.

Crkva svetog Ivana Krstitelja u Rumunjskoj fotografirana dronom
Freepik

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Osoblje visokog učilišta iz: ureda za međunarodnu suradnju/službenika za internacionalizaciju; Erasmus+ koordinatori za mobilnost KA1, profesori, osoblje visokih učilišta odgovorno za provedbu kombiniranih intenzivnih programa (dalje u tekstu: BIP) iz Rumunjske, Srbije i Hrvatske.

Seminar je prvenstveno namijenjen osoblju visokoškolskih ustanova koji nisu provodili BIP-ove ili su se suočavali s izazovima u organizaciji BIP-ova.

Ciljevi
Cilj aktivnosti je informirati sudionike o načinima planiranja i organiziranja BIP-ova i pomoći im da pronađu inspiraciju u postignutim rezultatima i dobrim praksama drugih visokih učilišta. Događanje će potaknuti stvaranje novih partnerstava i suradnju između visokih učilišta, s obzirom da će se održati i informativna sesija o mogućnostima mobilnosti i suradnje financiranih kroz program Erasmus+.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Razvijanje znanja o ciljevima i prednostima BIP-ova
 • Razmjena dobrih praksi i informacija o programu Erasmus+
 • Umrežavanje i suradnja između sudionika

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz Rumunjske, Srbije i Hrvatske, a za sudionike iz Hrvatske je rezervirano najviše 15 mjesta.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem poveznice.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 31. kolovoza 2023. godine.

Troškovi
Troškove smještaja za 3 noćenja i hranu snosi nacionalna agencija koja je organizator Seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.
Refundacija prihvatljivih troškova izvršit će se na račun organizacije koju sudionik predstavlja stoga odabrani sudionici trebaju imati suglasnost čelnika svoje organizacije za sudjelovanje.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte: tca_obrazovanje@ampeu.hr