Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru za područje visokog obrazovanja u Bukureštu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Impact, quality and reporting in the new KA220-HED projects koji će se održati u Bukureštu, Rumunjska, od 19. do 21. lipnja 2024. godine u organizaciji rumunjske nacionalne Erasmus+ agencije.

Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Koordinatori KA220-HED projekata koji su odobreni na pozivima 2022. i 2023. godine.

Ciljevi
Cilj ove aktivnosti je poboljšati razumijevanje povezanosti učinka u vezi s ciljevima te kako bi se isti mogao dokazati. Jedan od ciljeva je podržati korisnike u formuliranju odgovarajućih pokazatelja te im pružiti instrumente za praćenje napretka. Sudionici će imati prilike naučiti kako razraditi metode osiguranja i mjerenja kvalitete rezultata putem pokazatelja te će biti pripremljeni za fazu izrade završnog izvješća.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Poboljšanje rezultata projekata
 • Razvijena znanja o osiguranju i mjerenju kvalitete kroz odgovarajuće metode i pokazatelje
 • Potpunija završna izvješća koja daju opise postignutih rezultata i učinaka pokazujući da je postignuta odgovarajuća kvaliteta
 • Unaprijeđeno znanje o izvještavanju izvršavanja radnih paketa te na koji način će procjenu pokazatelja obavljati vanjski ocjenjivači
 • Izbjegavanje smanjenja proračuna zbog loše provedbe projekta nakon ocjene završnih izvješća

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika, a za sudionike iz Hrvatske je rezervirano najviše 3 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 3. svibnja 2024. godine.

Troškovi
Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na poveznici:

Poveznica na SALTO Platformu

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.