Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru (TCA) „Erasmus+ and green jobs“ u Italiji

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru "Erasmus+ and green jobs" koji će se održati u Rimu u Italiji 18. svibnja 2022. godine u organizaciji talijanske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom na to da je aktivnost međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. Tematski seminar namijenjen je organizacijama iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje se aktivno bave „zelenim problemima“ u kontekstu poslova i zapošljivosti, prvenstveno organizacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje su već razvile projektne prijedloge u okviru Erasmus+ Ključne aktivnosti 2 (KA2) sa „zelenom tematikom“ u kontekstu zapošljivosti, ali i onima koje to tek planiraju.

Fokus seminara bit će na zelenom zapošljavanju, osposobljavanju i prekvalificiranju radne snage, prilagodbi na promjene vezane uz radna mjesta budućnosti te promocija dobre prakse u okviru Erasmus+ programa. Očekivani rezultati seminara su povećana razina svijesti o mogućnostima Erasmus+ programa za promociju i podršku zelenom zapošljavanju i pronalazak projektnih partnera, nove projekte ideje, umrežavanje.

Na seminaru će sudjelovati sudionici iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirano je najviše 1 mjesto (područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja). Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca do 28. travnja 2022. godine.

Troškove smještaja i hrane snosi agencija koja organizira ovu aktivnost, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija o ovom seminaru.
Program rada.
Evaluacijski obrazac
.

Za sva pitanja u vezi ove aktivnosti molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@ampeu.hr.