Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na treningu „Aktivni mladi za aktivnu zajednicu“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas da se prijavite na četverodnevno osposobljavanje “Aktivni mladi za aktivnu zajednicu” kojemu je cilj upoznati predstavnike gradova i općina te predstavnike organizacija aktivnih u radu s mladima s projektima unutar Aktivnosti sudjelovanja mladih te kako istu mogu koristiti za razvoj svoje lokalne zajednice.

Crkva sv. Donata u Zadru
Unsplash

Aktivnosti sudjelovanja mladih temelje se na aktivnom angažmanu mladih u svim segmentima provedbe projekta - organizacijskom i sadržajnom. U sadržajnom smislu snažno se potiče suradnja s donositeljima odluka s ciljem odgovaranja na prepoznate potrebe mladih. S tim u vezi, ova aktivnost može se aktivno koristiti za vođenje dijaloga i rasprava između mladih i donositelja odluka kako bi se promicalo aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu u Europi. Važnost sudjelovanja prepoznala je i Europska komisija koja svake dvije godine organizira Europski tjedan za mlade, a u sklopu kojeg se organizira ovaj trening. Trening je usmjeren poticanju aktivnog sudjelovanja mladih i ostvarivanju mehanizama da se njihov glas čuje kroz glasanje na izborima, sudjelovanje u radu gradskih ili općinskih tijela te oblikovanje i provedbu politika za mlade.

Na treningu će se koristiti neformalne metode poučavanja, a u okviru programa sudionici će kroz praktični rad na razvoju vlastitog projektnog prijedloga imati priliku pronaći način na koji navedeni format može doprinijeti aktivnom sudjelovanju mladih u procesima donošenja odluka i izgradnji zajednice na svim razinama: od lokalne do europske. Osim toga, sudionici će imati mogućnost započeti s konkretnim planiranjem projekata te će dobiti povratne informacije i preporuke za unaprjeđenje.

Specifični ciljevi treninga su sljedeći:

 • upoznati sudionike s važnosti i mehanizmima sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka, uključujući izlazak na izbore;
 • upoznati sudionike s ključnim konceptima politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini (aktivno građanstvo mladih, certifikat “Grad za mlade”, Ciljevi za mlade);
 • podržati razvoj i jačanje partnerskih i suradničkih odnosa u procesu prijave i provedbe projekata, s ciljem kvalitetne provedbe lokalnih programa za mlade/drugih strateških dokumenata;
 • informirati sudionike o mogućnostima Aktivnosti sudjelovanja mladih te ključnim karakteristikama kroz pripremu projektnog prijedloga;
 • predstaviti primjere dobre prakse u području Aktivnosti sudjelovanja mladih.

Trening je prvenstveno namijenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave te organizacijama za mlade/neformalnim skupinama mladih[1] (izuzev Savjeta mladih koji nisu prihvatljivi prijavitelji za ovaj trening) koji će zajednički raditi na izradi projektnog prijedloga (i za koje se očekuje da se prijave u paru), ali se podržava i pojedinačno sudjelovanje jedinica lokalne samouprave/organizacija za mlade koje žele unaprijediti kapacitete u području poticanja aktivnog sudjelovanja mladih na lokalnoj razini.

U slučaju kada se predstavnici jedinica lokalne samouprave te organizacija za mlade/neformalne skupine mladih prijavljuju u paru, svaki sudionik ispunjava zasebno prijavni obrazac.

Napominjemo kako će se u jednom dijelu prijavnog obrasca od prijavitelja tražiti da dostave poveznice na već izrađene lokalne programe za mlade, strategije koje se bave mladima ili istraživanja potreba koje su izradili, a koji mogu poslužiti kao osnova za rad na projektima Aktivnosti sudjelovanja mladih. U slučaju da takav dokument ne postoji, potrebu na koju žele odgovoriti prijavitelji mogu prepoznati koristeći standarde kvalitete za dodjelu certifikata Grad za mlade.

Trening će se održati od 15. do 18. travnja 2024, u Zadru.

Svi troškovi sudjelovanja, uključujući putne troškove, smještaj i prehranu osigurani su od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

Više informacija o TCA aktivnostima i refundaciji troškova potražite u Vodiču za prijavitelje TCA aktivnosti, a u slučaju dodatnih pitanja javite se na e-mail adresu: tca_mladi_net@ampeu.hr.

Svi zainteresirani sudionici mogu se prijaviti za sudjelovanje putem prijavnog obrasca.

Prijave su otvorene do 17. ožujka 2024., a broj mjesta je ograničen. Svi prijavljeni sudionici nakon 15. ožujka će zaprimiti obavijest o sudjelovanju na događanju na adresu e-pošte koji su naveli u registracijskom obrascu.

Preliminarni program rada možete pronaći u nastavku:

Vrijeme / Dan

15. travnja 2024.

16. travnja 2024.

17. travnja 2024.

18. travnja 2024.

9:30

Dolazak

Aktivnosti sudjelovanja mladih kao alat uključivanja mladih u izgradnju zajednice kroz Erasmus+

Praktični detalji u projektima Aktivnosti sudjelovanja mladih II

Kako osigurati održivo sudjelovanje mladih u zajednici?

11:00

Pauza

Pauza

Pauza

11:30

Faze projektnog ciklusa i formiranje projektnih ideja

Kako definirati i mjeriti učinak aktivnih mladih u zajednici?

Priznavanje stečenih kompetencija

Završna pitanja

Evaluacija

Youthpass ceremonija

13.00

14:30 Ručak

Ručak

Ručak

13:30 Ručak

15.00

15:30

Uvod i upoznavanje

Potrebe, ciljevi, ciljana skupina projekata u području mladih

Uspostava kvalitetnih suradnji u zajednici

Odlazak sudionika

16.30

Pauza

Pauza

Pauza

17.00

Aktivno sudjelovanje mladih i mehanizmi uključivanja mladih u procese donošenja odluka (Europski tjedan mladih)

Praktični detalji u projektima Aktivnosti sudjelovanja mladih I

Primjeri dobre prakse

19.00

Večera

Večera

Večera

20.00

Slobodno vrijeme

Opcionalno: Pub kviz

*napomena: Organizator zadržava pravo izmjene programa sukladno iskazanim potrebama.


[1] Skupina od najmanje četvero mladih (13 do 30 godina) koja prema mjerodavnom nacionalnom pravu nema pravnu osobnost i čiji punoljetni predstavnik može u njihovo ime preuzimati pravne obveze.