Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje TCA seminaru “Enhancing Digital Competences in Education and Training”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Enhancing Digital Competences in Education and Training” koji će se održati u fizičkom obliku u Estoniji od 13. do 16. rujna 2022. godine u organizaciji estonske nacionalne Erasmus+ agencije. S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Seminar je otvoren za sudionike iz područja općeg odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja. Kontaktni seminar uglavnom je usmjeren na predstavnike škola, ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i visokih učilišta, centara za obrazovanje odraslih, ustanova za osposobljavanje nastavnika, poduzeća, istraživačkih ustanova i drugih organizacija zainteresiranih za temu seminara i za stvaranje partnerstava za suradnju u okviru programa Erasmus+. Sukladno raspoloživim mjestima za sudionike iz Hrvatske, Agencija će odabrati prijavitelje u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i visokog obrazovanja.

Ciljevi

Međunarodna suradnja i razmjena inovativnih ideja između europskih obrazovnih institucija kroz program Erasmus+ prilika su da se naglasi veliki izazov s kojim se obrazovni sektor danas susreće - osposobljavanje stanovništva da kontinuirano usavršava svoje digitalne vještine kako bi se prilagodilo tehnološki raznolikom okruženju.

Cilj seminara je omogućiti sudionicima pronalazak partnera sa sličnim interesima i razvoj ideja za nova suradnička partnerstva na temu digitalne transformacije. Seminar će također pružiti priliku za razmjenu iskustava i otkrivanje novih pristupa u području digitalne transformacije s posebnim naglaskom na stvaranje suradnje između različitih sektora i organizacija.

Očekivani rezultati seminara:

  • Pronalazak partnera
  • Nove KA2 projektne ideje/prijedlozi za poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 70 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 4 mjesta (1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 2 za područje visokog obrazovanja). Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem obrasca.
Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 12. lipnja 2022. (do kraja dana).

Troškovi
Smještaj organizira estonska nacionalna Erasmus+ agencija te snosi troškove smještaja, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi.