Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na webinaru za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Prijave za webinar i radionice su zatvorene ranije zbog iznimno velikog interesa i ograničenih kapaciteta u broju sudionika za uspješno održavanje radionica.

ilustracija koja dočarava online edukaciju u kojoj sudjeluju edukatorica i dva muška i jedan ženski lik
Izvor: Pixabay

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe EU održat će informativni webinar za potencijalne prijavitelje s manjkom ili bez iskustva o mogućnostima prijave projekata mobilnosti učenika i osoblja (KA122) u strukovnom obrazovanju na natječaju 2023. godine, a Radna skupina za strukovno obrazovanje (RSSO) radionice o kreiranju ishoda učenja te o učinku i širenju projektnih rezultata (diseminacija).
Webinar je namijenjen potencijalnim prijaviteljima projekata mobilnosti učenika i osoblja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KA122) na novom natječajnom roku 2023. godine (veljača) s manjkom ili bez iskustva u prijavi projekata mobilnosti.

Predstavit će se mogućnosti prijave projekata mobilnosti za učenike i osoblje (KA122), a Radna skupina za strukovno obrazovanje održat će radionice „Kreiranje ishoda učenja" i „Učinak i diseminacija".

Pogledajte program rada.

Webinar će se održati u četvrtak, 01. prosinca 2022. godine, od 10:00 do 13:30 sati, na platformi Zoom.

Za sudjelovanje na webinaru i radionicama potrebno se prijaviti putem obrasca do nedjelje 27. studenoga 2022. do kraja dana. Za prijavitelje s manjkom ili bez iskustva u prijavi projekata mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja planira se i održavanje radionice u Zagrebu, u siječnju 2023. godine.

Za sve informacije obratite nam se na strukovno@ampeu.hr.