Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Stipendije u sklopu programa „Fulbright-Schuman“ u akademskoj godini 2022./2023.

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj objavilo je natječaj za stipendije programa „Fulbright-Schuman“ u akademskoj godini 2022./2023.

Stipendije su namijenjene državljanima SAD-a i zemalja članica EU-a za boravak u razdoblju od 3 do 9 mjeseci u EU (za državljane SAD-a), odnosno u SAD-u (za državljane zemalja članica EU-a).

Program „Fulbright-Schuman“ financira diplomske i poslijediplomske studije, istraživanja, inovacije i predavačke projekte koji se bave politikama i institucijama EU-a te odnosom između SAD-a i EU-a (transatlantsko partnerstvo).

Program administrira Povjerenstvo za obrazovnu razmjenu između Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Belgije, a zajednički financiraju Vlada SAD-a i Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije.

Uspješni projektni prijedlozi trebali bi se baviti pitanjima od općeg interesa iz usporedne perspektive i trebali bi imati važnost za najmanje dvije zemlje članice EU-a. Kandidati su odgovorni za organiziranje svoga prihvata od ustanove u EU ili SAD-u.

Zainteresirani kandidati podnose prijavu preko elektroničkog sustava za prijavu najkasnije do 1. prosinca 2021. godine.

Više informacija o programu „Fulbright-Schuman“, natječaju i načinu prijave dostupne su na mrežnim stranicama Veleposlanstva SAD-a.