Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Stipendije Vlade Francuske Republike za studij i stručno usavršavanje u akademskoj godini 2023./2024.

Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, poziva na podnošenje prijava za stipendije Vlade Francuske Republike u akademskoj godini 2023./2024.

Eiffelov toranj
Pete Linforth - Pixabay

1. Stipendije u trajanju od deset (10) mjeseci tijekom dviju akademskih godina za dvogodišnji diplomski studij iz područja tehničkih znanosti (aeronautike, inženjerstva i informatike).

Stipendije (1.) su namijenjene kandidatima koji će u akademskoj godini 2023./2024. pohađati diplomski studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (prioritetna polja: aeronautika, inženjerstvo i informatika) na visokoškolskim ustanovama u Francuskoj.

Prednost će se dati kandidatima koji se prijave na diplomske studije sljedećih institucija: Institut Supérieur de l’aéronautique et de l’Espace (Toulouse), ENSTA Paris (Institut Polytechnique de Paris), CentraleSupélec (Université Paris-Saclay) i Ecole Polytechnique Paris.

Razdoblje stipendiranja počinje u rujnu akademske godine 2023./2024.

2. STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

a) Stipendije u trajanju od deset (10) mjeseci za jednogodišnji diplomski ili poslijediplomski studij svih znanstvenih područja.

Stipendije (2. a) su namijenjene kandidatima koji će u akademskoj godini 2023./2024. pohađati diplomske ili poslijediplomske studije svih znanstvenih područja na visokoškolskim ustanovama u Francuskoj.

Osim u iznimnim slučajevima, razdoblje stipendiranja počinje u rujnu 2023. godine.

Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2023./2024.

Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije nemaju pravo ponovne prijave za istu vrstu stipendije.

b) Stipendije za diplomsko ili poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) mjeseca.

Stipendije (2. b) su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih područja.

Stipendije nude mogućnost jednomjesečnog boravka na visokoškolskim ustanovama ili znanstveno-istraživačkim institutima u Francuskoj u svrhu stručnog usavršavanja, istraživanja i slično.

Stručno usavršavanje u Francuskoj u sklopu dodijeljene stipendije mora se provesti do kraja 2023. godine.

3. STIPENDIJE ZA PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ (LICENCE PROFESSIONNELLE) SVIH PODRUČJA

Stipendije u trajanju od deset (10) mjeseci namijenjene su studentima hrvatskih visokih učilišta upisanima na drugu ili treću godinu prijediplomskih stručnih studija. S obzirom na to da se stručni programi u Francuskoj održavaju isključivo na francuskom jeziku, kandidati za ovu kategoriju stipendija moraju imati solidno znanje francuskog jezika (razina B1/B2).

Kriteriji formalne prihvatljivosti:

 • stipendije su namijenjene kandidatima koji su rođeni nakon 31. prosinca 1987.;
 • kandidati trebaju dostaviti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, sukladno uvjetima poziva.

Kvalitativni kriteriji za dodjelu stipendije:

 • kvaliteta studijskoga plana;
 • učinak mobilnosti i važnost boravka u Francuskoj za profesionalni razvoj kandidata;
 • učinak mobilnosti na razvoj te jačanje suradnje između matične ustanove kandidata u Hrvatskoj i ustanove primateljice u Francuskoj;
 • akademska izvrsnost;
 • izvrsno znanje stranoga jezika na kojemu se održava studij ili stručno usavršavanje.

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije (osim za kategoriju 3.).

Francuska strana osigurava isplatu financijske potpore tijekom boravka u Francuskoj, a troškove putovanja stipendista u Francusku snosi hrvatska strana, odnosno Agencija za mobilnost i programe EU-a.

Ne postoji mogućnost snošenja troška studija (školarine) na izabranome francuskom sveučilištu osim kandidatima koji se prijavljuju za stipendije za studij iz tehničkih znanosti (navedene pod 1.) do najviše 5.000,00 € za jednu akademsku godinu.

Prednost će imati kandidati koji tijekom studija i stručnog usavršavanja u Francuskoj neće ostvarivati pravo na dodatno financiranje te neće istodobno primati neku drugu vrstu stipendije ili institucionalne financijske potpore.

Prijava za stipendiju mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. otisnut, ispunjen i potpisan on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku;
 2. životopis na engleskome ili francuskome jeziku (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 3. preslika diplome najviše završene razine obrazovanja; studenti diplomskog studija trebaju priložiti presliku diplome prijediplomskog studija, a studenti poslijediplomskog studija trebaju priložiti presliku diplome diplomskog studija; kandidati koji u trenutku prijave imaju status studenta bilo koje razine studija dodatno trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište (dokumenti navedeni u ovoj točki moraju se dostaviti na engleskome ili francuskome jeziku, stoga je potrebno priložiti ovjereni prijevod dokumenta ako original nije na jednom od spomenutih jezika);
 4. prijepis ocjena posljednje završene i trenutačne razine studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 5. prijedlog projekta (studijski plan): treba sadržavati objašnjenje i razloge odabira pojedinoga studija i odabrane francuske ustanove te jasan i sažet opis ciljeva odabranoga studija ili istraživanja; objašnjenje važnosti boravka u Francuskoj za realizaciju studija ili istraživanja, kao i važnosti za osobni profesionalni razvoj kandidata te mogućega utjecaja mobilnosti na matičnu ustanovu;
 6. prihvatno pismo francuske ustanove ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranim visokim učilištem (korespondencija sa sveučilištem iz koje je vidljiv ostvaren kontakt s nadležnim osobama/službama sveučilišta, u obliku e-pošte, preslike podnesene prijave za upis na sveučilište i slično);
 7. presliku domovnice (neovjerenu presliku nije potrebno ovjeravati ni prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 8. dokaz o znanju francuskoga ili engleskoga jezika, ovisno o tome na kojem se jeziku održava studij ili stručno usavršavanje (poželjno da ga kandidat posjeduje, ali nije obvezan dio prijavne dokumentacije);
 9. pismo preporuke hrvatske ustanove ili poslodavca iz kojega je vidljiva potpora kandidatu za odlazak na predloženo stručno usavršavanje (samo za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog /1/ do tri /3/ mjeseca; nije obvezan dio prijavne dokumentacije).

Dobitnici stipendije naknadno će trebati Veleposlanstvu Francuske Republike dostaviti originalne dokumente na uvid.

Rok za podnošenje prijave je 15. travnja 2023. godine.

Prijava za stipendiju, na engleskome ili francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku), podnosi se u dva (2) primjerka:

 1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije;
 2. Agenciji za mobilnost i programe EU-a dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije.

Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH

SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)

Almeria centar, Ul. grada Vukovara 284 b, 10 000 Zagreb,

s naznakom „Za natječaj za stipendije“.

Adresa Agencije za mobilnost i programe EU-a na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,

s naznakom: „Za stipendiju Vlade Francuske Republike“.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr ili na broj telefona: 01/5005 955 te u Espace Campus France Croatie (Ul. Petra Preradovića 5, Zagreb) na tel.: 01/48 83 570 ili adresu elektroničke pošte: zagreb@campusfrance.org.

Povjerenstvo koje čine predstavnici Veleposlanstva Francuske Republike, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i programe EU-a donijet će odluku o dobitnicima stipendije. Odluka povjerenstva o dobitnicima stipendija je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijavom za stipendiju kandidati daju pristanak Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje su ustupili prijavom u svrhu provedbe poziva. Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima elektroničkom poštom.

Odjel za visoko obrazovanje – partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave za stipendije Vlade Francuske Republike u akademskoj godini 2023./2024. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.