Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Stipendije Vlade Mađarske u akademskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Mađarske u akademskoj godini 2023./2024.

Budimpešta, Mađarska
Pexels

Stipendije se dodjeljuju u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a u okviru ovog poziva, odnosno hrvatsko-mađarske bilateralne suradnje, hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće stipendije:

 • 1. stipendije za semestralni/djelomičan studij

Razdoblje mobilnosti: od 3 do 10 mjeseci (1 ili 2 semestra).

Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija, upisanima na visoka učilišta u RH.

Kandidati moraju imati završen najmanje jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.

Stipendije za semestralni/djelomičan studij u Mađarskoj moraju se iskoristiti u akademskoj godini 2023./2024., odnosno u razdoblju od 1. rujna 2023. do 31. srpnja 2024. godine.

Stipendija uključuju: pokriven trošak školarine, mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Mađarskoj, subvencionirani studentski smještaj te pokriven trošak prijevoza.

 • 2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak

Razdoblje mobilnosti: od 3 dana do 10 mjeseci.

a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana

A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj

B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci

A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj

B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

Stipendije za kratki i dugi istraživački boravak u Mađarskoj moraju se iskoristiti u akademskoj godini 2023./2024., odnosno u razdoblju od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2024. godine.

Stipendija uključuju: pokriven trošak školarine, mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Mađarskoj, subvencionirani studentski smještaj te pokriven trošak prijevoza.

 • 3. stipendije za cjeloviti poslijediplomski doktorski studij

Razdoblje mobilnosti: do 36 mjeseci.

Stipendije su namijenjene kandidatima koji su završili diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij. Stipendije se dodjeljuju za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući studijski programi i na engleskome jeziku.

Kandidatima koji ne znaju mađarski jezik na razini B2, omogućit će se jedna pripremna godina učenja mađarskog jezika prije početka studija.

Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Mađarskoj, subvencionirani studentski smještaj te pokriven trošak prijevoza.

 • 4. stipendije za ljetne škole mađarskoga jezika i kulture


Razdoblje mobilnosti: od 2 do 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju). Prednost prilikom dodjele stipendija za ljetne škole mađarskog jezika i kulture imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.

Ljetne škole mađarskoga jezika i kulture organiziraju i provode pojedina mađarska sveučilišta tijekom srpnja i/ili kolovoza 2023. godine.

Stipendija uključuje: pokriven trošak sudjelovanja u ljetnoj školi, smještaj, prehranu te pokriven trošak prijevoza.

Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama, uvjetima za prijavu te potrebnoj prijavnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation.

Agencija za mobilnost i programe EU i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti mađarskoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dobitnicama stipendije donijet će zaklada Tempus Public Foundation.

Agencija za mobilnost i programe EU snosit će troškove putovanja vlakom ili autobusom stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.

Prijaviteljima se dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr

Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation do:

1. 23. veljače 2023. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, istraživački boravak i cjelokupan studij;

2. 9. ožujka 2023. do 23.00 sata za ljetnu školu.

i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe EU dostaviti:

 1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće prijavne dokumentacije (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na engleskome jeziku (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, odnosno moguće je dostaviti i preslike;
 2. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
uz naznaku 'Za bilateralne stipendije Mađarske'.

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Vlade Mađarske u akademskoj godini 2023./2024. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na mrežnoj stranici Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.