Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Stipendije Vlade Slovačke Republike u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Slovačke Republike u akademskoj godini 2022./2023.

U okviru ovog poziva te hrvatsko-slovačke bilateralne suradnje, hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće vrste stipendija:

1. ukupno 15 mjeseci stipendija:

a) stipendije za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od 5 ili 10 mjeseci;

b) stipendije za poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 1 mjeseca do 10 mjeseci;

2. 1 stipendija za boravak sveučilišnih profesora hrvatskoga jezika i književnosti i/ili slovačkoga jezika i književnosti u trajanju do najviše 30 dana.

Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama dostupne su na mrežnim stanicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike.

Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti slovačkoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dodjeli stipendije donosi Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike najkasnije do kraja lipnja 2022. godine.

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u 2 primjerka:

 1. otisnut, ispunjen te potpisan slovački prijavni obrazac;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;
 3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno).
 4. motivacijsko pismo u kojem je obrazložena osobna i profesionalna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj;
 5. detaljan studijski, istraživački ili nastavni plan;
 6. prihvatno ili pozivno pismo slovačkoga visokog učilišta (ako je primjenjivo)
 7. pismo/a preporuke
  1. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta;
  2. studenti poslijediplomskog studija trebaju priložiti jedno pismo preporuke mentora svoje doktorske disertacije;
  3. znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti jedno pismo preporuke voditelja odjela ili voditelja projekta/istraživačkoga tima;
 8. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine);
 9. doktorandi, znanstveno-nastavno osoblje/profesori i istraživači trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih uz temu/sadržaj željenog boravka (ako ih kandidat posjeduje);
 10. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskome ili drugome stranom jeziku prijavi trebaju priložiti dokaz/potvrdu o znanju engleskoga jezika, odnosno radnog jezika;
 11. dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4 cm priložene uz original i presliku slovačkoga prijavnog obrasca;

Komunikacija na slovačkim institucijama se odvija na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku. U slučaju da razina slovačkog ili češkog jezika nije na zadovoljavajućoj razini, kandidati trebaju u prijavi naznačiti razinu engleskog jezika i, ako je moguće, priložiti potvrdu o razini znanja jezika.

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na slovačkome, češkom ili engleskom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik.

Kandidati koji dokumentaciju šalju na slovačkome ili češkome jeziku dodatno trebaju priložiti i neovjerene prijevode sljedećih dokumenata na engleskom ili hrvatskom jeziku: životopis, motivacijsko pismo, studijski, istraživački ili nastavni plan i pismo/a preporuke.

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u 2 primjerka (jedan primjerak s originalnim dokumentima i jedan s preslikama) na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'za stipendiju Slovačke Republike'

Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 18. ožujka 2022. godine.

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr.

Odjel za visoko obrazovanje – partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše navedene osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Republike Slovačke u akademskoj godini 2022./2023. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.