Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Stipendije u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike u akademskoj godini 2022./2023.

Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike pozivaju na podnošenje prijava za stipendije za studijske, istraživačke, predavačke i umjetničke boravke u Slovačkoj tijekom akademske godine 2022./2023.

Stipendije se dodjeljuju u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike te su namijenjene stranim studentima, doktorandima, sveučilišnim profesorima, istraživačima i umjetnicima za boravak na slovačkim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama. Zainteresirani kandidati podnose prijave putem elektroničkog sustava za prijavu.

Prvi rok za podnošenje prijave za stipendiju je 30. travnja 2022. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke u akademskoj godini 2022./2023. Drugi rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2022. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra.

Više informacija o stipendijama te uvjetima i postupku prijave možete pronaći na mrežnim stranicama Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike.