Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ u akademskoj godini 2024./2025.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije pozivaju na podnošenje prijava za stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ u akademskoj godini 2024./2025.

Ženski i muški animirani likovi koji koriste računala dok je na velikom ekranu u njihovoj prikazana akademska kapa. Na ilustraciji se nalaze još i knjige, a sve zajedno asocira na studentske stipednije
@freepik

Stipendije omogućuju znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima, znanstveno-istraživačkim institutima i drugim ustanovama u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca, a namijenjene su studentima iz Republike Hrvatske upisanima na diplomske i poslijediplomske doktorske studije koji do 1. listopada 2024. godine neće navršiti 30 godina.

Spomenute stipendije dodjeljuju se hrvatskim državljanima u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a uključuju:

  1. financijsku potporu: 1.000,00 GBP mjesečno u gradovima izvan Londona te 1.200,00 GBP mjesečno tijekom boravka stipendista na ustanovama domaćinima koje su smještene u Londonu;
  2. pokriven trošak prijevoza: jedna povratna zrakoplovna karta na relaciji RH - UK.

Britanska strana („British Scholarship Trust“) isplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Velikoj Britaniji, a troškove putovanja stipendista u Veliku Britaniju snosi hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a).

Stipendije se dodjeljuju za znanstveno istraživanje te nisu namijenjene za razdoblje studija, stoga ne postoji mogućnost snošenja troškova studija na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji mogu se pronaći na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“.

Prijava za stipendiju mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u jednom (1) primjerku na engleskome jeziku:

1. otisnut, ispunjen te potpisan on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a;

2. otisnut, ispunjen te potpisan prijavni obrazac na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“ (kandidati trebaju prijavne obrasce ispuniti na računalu);

3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);

4. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica) u kojem je, osim plana rada, obrazložena profesionalna i osobna motivacija kandidata za boravak u Velikoj Britaniji u okviru stipendije;

5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s mentorom u odabranoj instituciji iz kojega je vidljivo da su mentor i britanska ustanova voljni prihvatiti kandidata (korespondencija u obliku e-pošte) u određenom razdoblju;

6. presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (neovjerena preslika diplome izdane na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik); kandidati koji su upisani u diplomski studij trebaju priložiti presliku diplome prijediplomskog studija, a kandidati koji su upisani u poslijediplomski studij trebaju priložiti presliku diplome diplomskog studija;

7. potvrdu o upisu u studij i prijepis ocjena položenih ispita s trenutnog studija (neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik); ako kandidat u trenutku prijave nema položenih ispita, treba dostaviti potvrdu o tome;

8. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

a) ocjene tijekom studija (neovjerena preslika stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda visokog učilišta na engleskome jeziku ili potvrda visokog učilišta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik ili preslika dopunske isprave o studiju u kojoj je naveden položeni predmet iz engleskoga jezika);

b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);

c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS i TOEFL);

9. dvije (2) preporuke na engleskome jeziku zatvorene u odvojenim omotnicama (preporuke je dovoljno priložiti u samo jednom primjerku dokumentacije).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih visokih učilišta i instituta na kojima bi željeli realizirati mobilnost, odnosno otići na istraživački boravak, a preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom. U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor, britanski znanstvenik/mentor treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeli stipendije.

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom na engleskome jeziku, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Bilaterala – za stipendije zaklade British Scholarship Trust“.

Rok za prijavu za stipendiju je 1. ožujka 2024. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a izabrat će i predložiti britanskoj strani kandidate za stipendiju te zatim putem elektroničke pošte obavijestiti kandidate o tome je li prijava uvrštena u uži izbor do kraja ožujka 2024. godine. Konačnu odluku o dobitnicima stipendije donijet će zaklada „British Scholarship Trust“ najkasnije do kraja svibnja 2024. godine.

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja zrakoplovom stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene. Da bi ostvarili pravo na pokrivanje troškova prijevoza (povratnu avionsku kartu), dobitnici stipendije moraju se javiti Agenciji za mobilnost i programe EU prije putovanja (oko 30 dana prije planiranog dana polaska).

Odjel za visoko obrazovanje – partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje u Velikoj Britaniji u akademskoj godini 2024./2025. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a.