Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“, pozivaju na podnošenje prijave za stipendiju za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2023./2024.

Ilustracija osobe koja u rukama drži globus, pored glave joj je narančasti oblak u kojemu su ilustracije pipete, žarulje, planeta, povećala


Stipendije se dodjeljuju u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a namijenjene su hrvatskim državljanima upisanima na diplomske i poslijediplomske studije koji do 1. listopada 2023. godine neće navršiti 30 godina.

Stipendije se dodjeljuju za znanstveno istraživanje te nisu namijenjene za razdoblje studija, stoga ne postoji mogućnost snošenja troškova studija na britanskom sveučilištu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju, a konačnu odluku o dobitnicima stipendije donosi zaklada „British Scholarship Trust“.

Britanska strana („British Scholarship Trust“) isplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Velikoj Britaniji, a troškove putovanja stipendista u Veliku Britaniju snosi hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a).

Detaljne informacije o stipendiji mogu se pronaći na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u jednom (1) primjerku na engleskome jeziku:

 • otisnut, ispunjen te potpisan on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a;
 • otisnut, ispunjen te potpisan prijavni obrazac na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“ (kandidati trebaju prijavne obrasce ispuniti na računalu);
 • životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 • prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 • prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s mentorom u odabranoj instituciji iz kojega je vidljivo da su mentor i britanska ustanova voljni prihvatiti kandidata (korespondencija u obliku e-pošte);
 • presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (neovjerena preslika diplome izdane na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik); kandidati koji su upisani u diplomski studij trebaju priložiti presliku diplome preddiplomskog studija, a kandidati koji su upisani u poslijediplomski studij trebaju priložiti presliku diplome diplomskog studija;
 • potvrdu o upisu u studij i prijepis ocjena položenih ispita s trenutnog studija (neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik); ako kandidat u trenutku prijave nema položenih ispita, treba dostaviti potvrdu o tome;
 • dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

  a)
  ocjene tijekom studija (neovjerena preslika stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda visokog učilišta na engleskome jeziku ili potvrda visokog učilišta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik ili preslika dopunske isprave o studiju u kojoj je naveden položeni predmet iz engleskoga jezika);

  b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);

  c)
  rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL);
 • dvije (2) preporuke na engleskome jeziku zatvorene u odvojenim omotnicama (preporuke je dovoljno priložiti u samo jednom primjerku dokumentacije).

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih visokih učilišta i instituta na kojima bi željeli realizirati mobilnost, odnosno otići na istraživački boravak, a preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom. U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2023.), britanski znanstvenik/mentor treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeli stipendije.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom na engleskome jeziku, podnosi se u dva (2) primjerka na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za stipendiju zaklade British Scholarship Trust“.

Rok za prijavu za stipendiju je 3. ožujka 2023. godine.

Odjel za visoko obrazovanje – partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u akademskoj godini 2023./2024. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a.