Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Sudjelujte na seminaru Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care, koji će se održati od 14. do 16. lipnja 2022. u Dublinu u Irskoj u organizaciji irske nacionalne Erasmus+ agencije.

Povlačenje užeta (konopa)
Foto: Freepik

S obzirom na to da je kontaktni seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski.

Teme i ciljevi seminara su sljedeći:

 • prepoznati i podijeliti primjere uspješnog sudjelovanja menadžera i osoblja u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u profesionalnom razvoju i aktivnostima razmjene iskustava koje podržava program Erasmus+, istovremeno uzimajući u obzir potencijalne prepreke sudjelovanju, kao i aktivnosti koje se mogu poduzeti kako bi se te prepreke uspješno zaobišle

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:

 • podizanje svijesti o opsegu i vrsti provedbe aktivnosti iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u zemljama sudionicama
 • razumijevanje komplementarnosti europskih i nacionalnih prioriteta za sektor ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te uloge koju mogu igrati u provedbi profesionalnog razvoja osoblja
 • bolje poznavanje prilika koje postoje unutar programa Erasmus+ za financiranje partnerstava i mobilnosti kao načina profesionalnog razvoja i razmjene iskustava i znanja za menadžere i osoblje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • prepoznavanje uloge koju transnacionalna suradnja može igrati u olakšavanju pristupa profesionalnom razvoju za osoblje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • rasprave o promjenama koje su možda potrebne da bi se omogućilo potpuno sudjelovanje menadžera i osoblja iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u programu Erasmus+

Ciljana skupina

Kontaktni je seminar namijenjen širokom spektru dionika uključenih u upravljanje, razvoj i provedbu praksi u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, uključujući kreatore i donositelje politika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, radnike, sindikate i socijalne partnere koji imaju ulogu u inicijalnom obrazovanju i nastavku razvoja profesionalnih kompetencija u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz Erasmus+ programskih zemalja, a najviše 4 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Vezano za broj mjesta za sudionike iz Hrvatske, napominjemo kako su 3 mjesta rezervirana za odgojno-obrazovne djelatnike koji se na seminar mogu prijaviti putem poveznice na SALTO platformu dostupne u ovom pozivu, dok je 1 mjesto rezervirano za predstavnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje, a koji će biti odabran putem izravnog poziva.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Troškovi

Troškove prijevoza, temeljem ugovora s odabranim sudionicima, pokriva Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Troškove obroka i smještaja financirat će organizator.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 8. svibnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja).

Napomena: došlo je do promjene broja sudionika i roka za prijavu za sudjelovanje na ovom kontaktnom seminaru slijedom promjena koje je uveo sam organizator, odnosno irska nacionalna agencija. Prijašnji broj rezerviranih mjesta za sudionike iz Hrvatske bio je 2, a sada iznosi 4, dok se rok za prijavu produžio s 15. travnja na 8. svibnja 2022. godine.