Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

ACA: Nužna je podrška (su)dionicima ukrajinskog akademskog sektora

Udruženje za akademsku suradnju (u nastavku: ACA), koje okuplja nacionalne organizacije iz Europe i svijeta usmjerene na promicanje, promoviranje i financiranje internacionalizacije visokog obrazovanja, u Izjavi od 28. veljače 2022. oštro je osudilo odluku ruske vlade glede napada na Ukrajinu 24. veljače 2022.

„Ova agresija ne samo da narušava suverenitet i teritorijalni integritet neovisne države već dodatno ugrožava stabilnost u Europi i dovodi u opasnost brojne živote. Ovaj užasan razvoj događaja ozbiljno ugrožava temeljne europske vrijednosti – vladavinu prava, nenasilje i akademsku slobodu. Riječ je o ključnim principima ACA-e, njezinih organizacija članica i šireg europskog sektora visokog obrazovanja. Rat znači napad na temelje funkcioniranja ACA-e, odnosno suradnju i međunarodno razumijevanje u političkom, nacionalnom, kulturnom i ideološkom kontekstu.

ACA u ovim kriznim vremenima stoji uz Ukrajinu, njezine građane i akademsku zajednicu te poziva na hitne i stvarne akcije Europske unije (EU) i sektora visokog obrazovanja pružajući na taj način podršku ukrajinskim znanstvenicima i studentima čija su akademska putovanja i životi pogođeni nasiljem. Konkretno, Udruženje poziva europske vlade na uspostavu fleksibilnih odredbi o vizama i boravku za ukrajinske studente i znanstvenike, radi olakšavanja njihove brze evakuacije.

Također, Europska komisija pozvana je na uvođenje hitne sheme potpora stipendijama/bespovratnim sredstvima (u okviru programa Erasmus+) i pružanje podrške koordinaciji na europskoj razini. Navedeno je da je od presudne važnosti osiguravanje kontinuiteta studija i karijere uz pružanje temelja za buduću akademsku slobodu i institucionalnu autonomiju u Ukrajini. Brojni članovi ACA-e ubrzano pripremaju konkretne mjere za potporu ukrajinskom akademskom sektoru. Nadovezujući se na svoje programe za ugrožene studente i znanstvenike, uspostavljaju namjenske programe stipendiranja kao i hitne nacionalne programe za ukrajinske studente i istraživače. Usporedno s tim, ACA organizira koordinacijske sastanke za svoje članice i prenosi odgovarajuće informacije sa širim sektorom. Članovi ACA-e nastavljaju ulagati sve napore kako bi podržali izgradnju mira u Europi i svijetu kroz akademsku razmjenu, dijalog i suradnju“, stoji u izjavi Udruženja za akademsku suradnju (ACA). Agencija za mobilnost i programe Europske unije članica je ovog udruženja od 2021. godine.