Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

AMPEU surađivala u izradi Planа mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023.-2025.

Nacionalna skupina za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj nedavno je usvojila Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023.-2025. Ovaj plan, koji ima ključnu ulogu u poticanju jednakosti i uključivosti u visokom obrazovanju, rezultat je suradnje različitih aktera, uključujući Agenciju za mobilnost i programe EU.

studentica okrenuta leđima te u dalji skupina studenata koji slave diplomu
Photo by MD Duran on Unsplash

U radu Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Nacionalna skupina) ispred Agencije za mobilnost i programe EU te Erasmus+ SALTO centra za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja i osposobljavanja, koji od 2022. godine djeluje u okviru Agencije, sudjelovala je pomoćnica ravnateljice Ljubica Petrović Baronica.

Mjerama je obuhvaćen niz aktivnosti s ciljem poboljšanja uključivosti i pravednosti u visokom obrazovanju, s posebnim naglaskom na podzastupljene i ranjive skupine studenata te podršku studentima s invaliditetom.

Prvi Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (2019.-2021.) već je postigao značajan napredak u ostvarivanju tih ciljeva, unatoč izazovima pandemije COVID-19 i potresima. Provedba je uključivala tijela državne uprave, visoka učilišta, gospodarstvo i civilno društvo, s Nacionalnom skupinom kao koordinatorom.

Ovaj novi Plan za razdoblje 2023.-2025. usklađen je s Nacionalnim planom razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine te s europskim dokumentima, poput Načela i smjernica za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Također, izvješće Eurydicea pod nazivom ''Ususret pravičnosti i uključivosti u europskom visokom obrazovanju'' iz 2022. godine koristilo se kao podloga za mjere i obuhvat ovog dokumenta.

Plan mjera temelji se na 10 ključnih načela za daljnje unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja na nacionalnoj i institucionalnoj razini, promovirajući pravednost i uključivanje u visokom obrazovanju:

 1. Strategije socijalna dimenzije: Socijalna dimenzija treba biti ključna u strategijama visokog obrazovanja na svim razinama i treba biti trajna obveza sustava visokog obrazovanja.
 2. Pravni propisi: Pravni okviri trebaju podržavati pristup visokom obrazovanju i omogućiti fleksibilnost u organizaciji studijskih programa.
 3. Povezivanje obrazovne vertikale: Potrebno je koherentno povezivanje svih razina obrazovanja radi poboljšanja uključivosti.
 4. Pouzdanost podataka: Pouzdani podaci su ključni za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja.
 5. Savjetovanje i usmjeravanje studenata: Treba razviti politike i usluge za podršku studentima tijekom studija.
 6. Financiranje visokog obrazovanja: Visoka učilišta trebaju dovoljno financiranje koje potiče pravednost i uključivost.
 7. Jačanje kapaciteta i trajno akademsko usavršavanje: Treba osigurati edukaciju osoblju kako bi se bolje odgovorilo na raznolike potrebe studenata.
 8. Mobilnost i internacionalizacija: Međunarodni programi mobilnosti trebaju poticati sudjelovanje različitih skupina studenata i osoblja.
 9. Društveni angažman visokog obrazovanja: Visoka učilišta trebaju aktivno sudjelovati u društvenom angažmanu kako bi promicala različitost i uključivost.
 10. Politički dijalog svih dionika: Važno je uspostaviti politički dijalog između tijela javne vlasti, visokih učilišta i drugih dionika o provedbi načela i smjernica.

Ova načela i s njima povezane smjernice služe kao temelj za Akcijski plan djelovanja radi daljnjeg unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja na nacionalnoj i institucionalnoj razini.