Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

AMPEU započinje sa snažnijim provjerama organizacija koje sudjeluju na projektima programa Erasmus+!

Od 1. siječnja 2023. godine Agencija za mobilnost i programe EU (u daljnjem tekstu: Agencija) započet će sa snažnijim provjerama organizacija koje sudjeluju kao prijavitelji i/ili partneri na projektima programa Erasmus+ u području mladih odobrenih od strane Agencije i/ili drugih nacionalnih agencija.

Ilustracija četvero ljudi. jedna djevojka sjedi na monitoru, jedan mladić drži povećalo, drugi mladić priča na megafon, druga djevojka drži bilježnicu. na sredini ilustracije nalazi se narančasti trokut sa uskličnikom u sredini i iznad trokuta se nalazi munja
Freepik

Navedeno će obuhvaćati redovnu provjeru broja otvorenih odobrenih projekata prije svakog natječajnog roka godišnjeg Poziva na podnošenje projektnih prijedloga kroz alate Europske komisije koji su na raspolaganju nacionalnim agencijama nadležnima za provedbu programa Erasmus+. Redovne provjere će također podrazumijevati i provjeru broja projekata na koje organizacije apliciraju kao partneri pri projektima prijavljenima drugim nacionalnim agencijama.

Organizacije koje su partneri na više od 40 odobrenih projekata u trenutku bilo kojeg natječajnog roka na razini godišnjeg Poziva za koje Agencija ustanovi da ne posjeduju dostatne kapacitete za kvalitetnu pripremu sudionika i provedbu aktivnosti, ili za koje Agencija zaprimi pritužbu na kvalitetu provedbe aktivnosti bilo od strane sudionika na projektu ili trećih strana, podvrgnut će se dodatnoj provjeri koja može rezultirati onemogućavanjem daljnjeg sudjelovanja organizacije u programu Erasmus+ kroz gubitak statusa certificirane sudionice Programa.

Navedeno vrijedi jednako za prijavitelje projekata Agenciji za mobilnost i programe EU, kao i za hrvatske organizacije koje su isključivo partneri na projektima odobrenima od strane drugih nacionalnih agencija, a koje ne prijavljuju ili nemaju odobrene projekte pri Agenciji za mobilnost i programe EU. Ovaj korak je nužan kako bi se, u što je većoj mjeri moguće, spriječilo buduće sudjelovanje organizacija koje ne vode računa o poštivanju programskih pravila, Erasmus+ standarda kvalitete, a osobito u pitanje dovode osiguravanje sudjelovanja svih mladih u programu Erasmus+ na jednakim temeljima, kao i sigurnost mladih na projektnim aktivnostima. Ovo se posebno odnosi na organizacije koje imaju nerazmjerno velik broj otvorenih partnerstava, dok istovremeno nemaju kontakt ili ne prijavljuju projekte Agenciji za mobilnost i programe EU te nije moguće pratiti na koji način i koliko kvalitetno takve organizacije provode projekte.

Agencija je dužna zaštititi ugled programa Erasmus+, mreže nacionalnih agencija, Europske komisije, kao i financijska sredstva građana EU, pa tako i hrvatskih građana, koja se kroz participaciju Republike Hrvatske slijevaju u proračun Programa. Sve se češće susrećemo s pritužbama sudionika na loše organizirane aktivnosti projekata odobrenih u inozemstvu, gdje se sudionicima, osobito mladima, naplaćuju članarine i kotizacije kojima se pojedinci koriste na štetu sudionika te protivno načelima Programa. Sudionici se često ne osjećaju sigurno, ne znaju s kim putuju na aktivnost, tko je odgovoran za njih te ovom prilikom još jednom upozoravamo sve korisnike da ne nasjedaju na atraktivne pozive neimenovanih osoba i/ili organizacija u kojima se projekti promoviraju kao izvrsna prilika za besplatno putovanje.

Iako se projekti programa Erasmus+ u području mladih naravno, trebaju organizirati na način da mladima budu zabavni i poticajni jer je to jedno od načela rada s mladima, njegova svrha nije zabava radi zabave same, već prvenstveno omogućavanje osobnog i profesionalnog rasta pojedinca kroz aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi projekta , kao i njegovom zaključivanju, a radi stjecanja dragocjenih znanja i vještina te širenja rezultata projekta koje mogu koristiti i ostali građani Europske unije.