Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Deset preporuka za bolju zaštitu kulturne baštine od utjecaja klimatskih promjena

Članovi stručne radne skupine EU-a objavili su Izvješće o otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene u kojemu preporučuju konkretne radnje poput renovacije ili adaptacije starih građevina, ali i potrebe za integracijom klimatskih i baštinskih politika.

Radna skupina od 50 stručnjaka iz 25 država članica te Švicarske, Norveške i Islanda proučavala je utjecaj klimatskih promjena na kulturnu baštinu i prikupila primjere najbolje prakse za zaštitu i očuvanje europske kulturne baštine. Prikupljene su zabrinjavajuće informacije o tome kako posljedice klimatskih promjena, kao što su obilne padaline, dugi toplinski valovi, suše, snažni vjetrovi i podizanje razine mora, izravno i neizravno ugrožavaju sve oblike kulturne baštine, a očekuje se da će se u budućnosti te pojave čak i pogoršati. U objavljenom izvješću stručna radna skupina iznijela je deset preporuka za jačanje otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene.

Japansko svetište Itsukushima
Unsplash

Dio jačanja otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene bit će strateški pomak prema ulaganjima u nove oblike zaštite i obnove baštine. Stručnjaci u izvješću ističu da će za uspjeh biti potrebno kontinuirano i pomno usklađivati strategije rada jer su za kulturnu baštinu i klimatske politike na nacionalnoj razini nadležna različita ministarstva. Preporuka je da se pitanja kulture i kulturne baštine potpuno uključe u okolišnu održivost i oblikovanje klimatske politike na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj). Važne informacije o ugroženoj baštini mogla bi pružati europska karta procjene klimatskih rizika za kulturnu baštinu, koja bi se redovito ažurirala. Osim toga, intenzivirat će se istraživanja radi boljeg razumijevanja najozbiljnijih prijetnji i njihovih potencijalnih učinaka te radi procjene troškova potrebnih za postizanje otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene.

U izvješću je istaknuto da kulturna baština može biti osobito vrijedan izvor informacija i ideja za kreatore politika, upravitelje baštinom i društvo u cjelini.

Kulturna baština i klimatske promjene – glavni zaključci izvješća

Poboljšanje otpornosti kulturne baštine na klimatske promjene zahtijeva strateški pomak k investicijama u nove oblike razvoja. Primjerice, umjesto rušenja starih građevina koje su od kulturnog značaja, autori izvješća pozivaju na njihovo održavanje, popravak, ponovnu uporabu i adaptaciju. Podizanje svijesti o ranjivosti kulturne baštine i njene ugroženosti klimatskim promjenama potrebno je na svim društvenim razinama. Također, postoji potreba za dodatnim ulaganjima u istraživanje i obrazovanje sustavnim uvrštavanjem kulturne baštine u nacionalne obrazovne sustave i nacionalne istraživačke programe.

Izvješće u cijelosti možete pronaći u priopćenju za medije na mrežnoj stranici Europske komisije.