Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Donesen Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. koji predstavlja kratkoročni provedbeni strateški dokument vrlo visoke razine fokusiranosti i operativnosti, odnosno krovni dokument kojim se usmjerava politike za mlade.

Grupa ljudi tijekom sastanka sjedi za stolom, jedan muškarac i žena se rukuju
Pexels

Prioritetna područja Nacionalnog programa za mlade

Nacionalni program za mlade sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera čija vrijednost doseže gotovo 8 milijuna eura:

 • Rad s mladima;
 • Participacija mladih u društvu;
 • Obrazovanje mladih;
 • Mladi i Europska unija;
 • Mladi u ruralnim područjima te
 • Zdravlje i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa.

Prioritetna područja Nacionalnog programa za mlade usklađena su s ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., Programom Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024., kao i s načelima i smjernicama Strategije EU-a za mlade (2019.-2027.) Ujedno, pojedine mjere ostvarit će se i realizacijom reformi i ulaganja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a u obzir su uzeti i Europski ciljevi za mlade, koji su dio same Strategije EU-a za mlade (2019.-2027.) i obuhvaćaju jedanaest tema od značaja za mlade prepoznate od samih mladih na europskoj razini.

Vizija i misija Nacionalnog programa za mlade

Mladi u Hrvatskoj osnaženi su za nošenje s izazovima suvremenog društva, za aktivno i odgovorno sudjelovanje u njegovom razvoju te razvijanje njihovih potencijala za samoostvarenje i sudjelovanje u društvenim aktivnostima.

Vođeni vizijom za mlade, svi ključni dionici u društvu djelovat će ciljano kako bi se mladima u Hrvatskoj osiguralo okruženje u kojemu se provodi kvalitetan rad s mladima i uključuje ih se u aktivnosti kojima se jača njihova snaga promjene u društvu i društvenu participaciju.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.