Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Doznajte koje mogućnosti nudi Pakt za vještine

Pakt za vještine pokrenut u studenom 2020. kao zajednički model za razvoj vještina u Europi koji će osigurati adekvatne vještine za poslove, podržati ljude u njihovim putevima cjeloživotnog učenja i osigurati okvir koji će potaknuti javne i privatne organizacije u usavršavanju i prekvalificiranju kako bi mogle napredovati kroz zelene i digitalne tranzicije.

Ilustracije tri osobe koje međusobno surađuju
@European Commision

Vještine su ključne za izgradnju otporne i konkurentne radne snage te za svladavanje digitalnih i zelenih tranzicija. Velike i male tvrtke trebaju kvalificirane ljude za inovacije i rast. Dinamična priroda tržišta rada može dovesti do neusklađenosti i manjka vještina, što može biti glavni čimbenik za nezaposlenost.

Članovi Pakta imaju pristup znanju o potrebama usavršavanja i prekvalificiranja, savjetima o relevantnim instrumentima financiranja za jačanje vještina odraslih u svojim regijama i zemljama te mogućnostima partnerstva unutar rastuće zajednice. Također imaju mogućnost surađivati s kolegama kako bi provodili zajedničke mjere kojima se podupiru usavršavanje i prekvalifikacije odraslih, pristupiti informacijama o mogućnostima financiranja, kao i učiti o trendovima u području vještina te najboljim praksama u području usavršavanja i prekvalifikacije.

Sve članice Pakta potpisuju Povelju i pristaju poštivati četiri ključna načela:

  • promicanje kulture cjeloživotnog učenja za sve
  • izgradnja jakih partnerstava vještina
  • praćenje ponude/potražnje vještina i predviđanje potreba za vještinama
  • rad protiv diskriminacije i za ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti.

Paktu mogu pristupiti nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, tvrtke, socijalni partneri, međuindustrijske i sektorske organizacije, gospodarske komore, pružatelji usluga obrazovanja i osposobljavanja, službe za zapošljavanje sa sjedištem u državi članici EU-a ili zemlji kandidatkinji.

Članovi imaju korist od tri namjenske usluge:

  • Putem Centra za umrežavanje mogu pronaći partnere i relevantne EU alate (kao što su Europass, Panorama vještina, Europska mreža javnih službi za zapošljavanje - EURES). Također mogu promovirati svoje aktivnosti.
  • Centar znanja organizira webinare, seminare i aktivnosti vršnjačkog učenja za članove. Također pruža ažurirane informacije o politikama i instrumentima EU-a, kao i informacije o projektima, alatima i najboljim praksama.
  • U Centru za usmjeravanje članovi mogu pronaći informacije o EU i nacionalnim mogućnostima financiranja te smjernice za partnerstvo s nacionalnim i regionalnim vlastima.

Više od 1500 članova iz svih država članica i sektora već se pridružilo paktu. Pokrenuto je 20 velikih partnerstava za vještine u važnim industrijskim ekosustavima. Zajedno su se obvezali da će u nadolazećim godinama ponuditi mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za najmanje 10 milijuna radno sposobnih osoba u cijeloj Europskoj uniji.

Pridružite se Paktu kao pojedinačna organizacija, sklapanjem partnerstva za vještine ili pridruživanjem tom partnerstvu, posebno na regionalnoj i lokalnoj razini. Potpišite povelju Pakta za vještine, pristanite na poštovanje njegovih ključnih načela i definirajte svoje obveze u pogledu usavršavanja i prekvalifikacije.

Posjetite internetsku stranicu Pakta za vještine i započnite svoju suradnju u području usavršavanja i prekvalifikacije.