Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Erasmus generacija može pozitivno utjecati na društvo

Erasmus studentska mreža (ESN) vjeruje da su programi mobilnosti korisni za cijelo društvo, ne samo za one koji u njima sudjeluju. Stoga nizom aktivnosti i inicijativa pridonose obogaćivanje društva kroz integraciju međunarodnih studenta u lokalne zajednice, istovremeno radeći na tome da one budu privlačnije i inkluzivnije za mlade.

„Mobilnost može pomoći u izgradnji boljih društava, povezivanju ljudi iz različitih sredina i društvenih slojeva te poticanju solidarnosti. Dani društvenog utjecaja žele pokazati mnogo različitih načina na koje Erasmus generacija može pozitivno utjecati na društvo, stvarajući ogroman umnožavajući učinak koji dokazuje da dobrobiti programa mobilnosti idu znatno dalje od samo sudionika istih”, poručio je Juan Rayón, predsjednik Erasmus studentske mreže, najveće studentske organizacije u Europi, koja okuplja 15 000 volontera na više od 1000 visokoobrazovnih ustanova.

Tri studentice s međunarodne razmjene zajednički gledaju video na tabletu
Foto: Erasmus studentska mreža

Budući da ESN zagovara povezivanje međunarodnih studenata i lokalnih zajednica s ciljem stvaranja prostora za solidarnost, međukulturni dijalog i građanski angažman, krajem 2021. godine u organizaciji Erasmus studentske mreže obnovljena je inicijativa Dani društvenog utjecaja (eng. ‘Social Impact Days’), koja je uključila strane studente, članove lokalnih zajednica i ESN volontere iz preko 40 zemalja.

Konkretno, riječ je o uključivanju mladih na studentskoj razmjeni u lokalne zajednice putem volonterskih aktivnosti. Na taj način međunarodni studenti, osim što proširuju svoje znanje o drugim kulturama, svojim angažmanom pokazuju da se studentska razmjena ne sastoji samo od putovanja i zabava, već i aktivnog doprinosa u lokalnoj zajednici.

U svrhu bolje integracije međunarodnih studenata, više od 500 lokalnih podružnica ESN-a organiziralo je online i offline aktivnosti koje promiču obrazovanje, mlade, kulturu, društvenu uključenost, održivost okoliša, zdravlje i dobrobit, razvoj vještina i zapošljivost.

I Erasmus studentska mreža (ESN) Hrvatska putem svojih lokalnih podružnica (ESN Čakovec, ESN Dubrovnik, ESN Osijek, ESN Rijeka, ESN Split, ESN Zadar i ESN Zagreb) također predano organizira cijeli spektar aktivnosti koje pridonose praktičnoj i društvenoj integraciji međunarodnih studenata na mobilnosti na hrvatskim visokim učilištima tijekom cijelog njihova boravka u našoj zemlji.

Djevojka kleči na podu pored druge djevojke koja leži na strunjači na tečaju prve pomoći. Sa strane na stolu sjedi muškarac koji nadgleda vježbu
Foto: Erasmus studentska mreža

Izdvajamo događanja koja su tijekom 2021. godine organizirale lokalne podružnice ESN-a Hrvatska:

Croatian Sign Language Table (ESN Zagreb)

ESN and MEV for Those in Need (ESN Čakovec)

Museum of Personal Stories (ESN Osijek)

First Aid Workshop (ESN Rijeka)

St Nicholas Day Charity Donations (ESN Dubrovnik)

Healthy Cooking Class (ESN Split)

Charity Pub Quiz (ESN Zagreb)

Stress Management: Stay Fresh, Stay Focused, Stay Healthy! (ESN Čakovec)

Christmas Workshop (ESN Split)

International Dinner (ESN Zadar)

Sports Day (ESN Osijek)

Sve aktivnosti koje Erasmus studentska mreža provodi mogu se pronaći na activities.esn.org.