Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Euroguidance dvodnevni seminar o profesionalnom usmjeravanju namijenjen psiholozima i pedagozima

Kome je namijenjeno: Stručnim suradnicima (psiholozima i pedagozima) u osnovnim školama

Vrijeme održavanja: utorak i srijeda, 17.-18. svibnja 2022. od 9 do 17h

Mjesto održavanja: Oaza Joyful Kitchen, Radićeva 9, Zagreb

Prijave: https://forms.office.com/r/YvxavXvCjX

Predavači: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmać Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska, europska inicijativa koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije s ciljem poticanja međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja te promicanja europske dimenzije u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje stručnih suradnika psihologa i pedagoga u osnovnim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika osnovnih škola te pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima.

Neki od ciljeva seminara su:

 • upoznavanje s mogućnostima koje se stručnim suradnicima nude putem europske inicijative Euroguidance
 • priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja
 • razumijevanje uloge psihologa u procesu profesionalnog usmjeravanja
 • uvođenje tema vezanih za odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu
 • uvođenje tema vezanih za tržište rada u redovnu nastavu
 • osposobljavanje psihologa za donošenje odluka vezanih za razvitak karijere razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja
 • planiranje suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Metode i oblici rada: Dvodnevna radionica koja uključuje plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Napomena: Po završetku seminara sudionici će moći preuzeti potvrdu o sudjelovanju putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Potvrde će biti dostupne samo sudionicima koji će seminaru prisustvovati u cijelosti (oba dana). Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauza za kavu.

Prijava: Prijava na edukaciju vrši se putem prijavnog obrasca dostupnog na nižoj poveznici: https://forms.office.com/r/YvxavXvCjX Sudionike ćemo naknadno unijeti u sustav EMA te će im se kroz isti sustav izdati potvrde o sudjelovanju. Rok za prijavu je 11. svibnja 2022. ili do popunjavanja dostupnih mjesta. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 25, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane najkasnije 12. svibnja 2022. na e-mail adrese unesene u prijavni obrazac.

O temama koje obrađujemo na seminaru možete se više informirati i u priručniku „Uvod u profesionalno usmjeravanje“, koji smo izradili u suradnji s našim sjajnim predavačima.

Kontakt:

Mia Trcol, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Telefon: 01/ 5497 898
e-mail: euroguidance@mobilnost.hr