Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Euroguidance mreža proslavila 30. rođendan na prvoj međunarodnoj konferenciji „Meeting the Future Today“

Euroguidance mreža obilježila je 30 godina aktivnog djelovanja u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja konferencijom „Meeting the Future Today“, koja se u hibridnom obliku održala 30. studenoga 2022. u Pragu i online.

Panel diskusija sa šest osoba na pozornici prilikom prve međunarodne konferncije mreže Euroguidance u Pragu
@Euroguidance Network

Konferencija je okupila preko 500 sudionika iz 50 zemalja, koji su imali prilike sudjelovati na brojnim radionicama, panel diskusijama, prezentacijama i poster sesijama te raspravljati o različitim aspektima razvoja kompetencija praktičara u profesionalnom usmjeravanju.

U okviru konferencije održano je preko 20 radionica i prezentacija u moderaciji 70 stručnjaka na sljedeće teme:

 • Profesionalizacija profesionalnog usmjeravanja
 • Uloga usmjeravanja u uključivoj mobilnosti
 • Razvoj kompetencija praktičara – pregled dobrih praksi

Program konferencije

U središnjoj panel raspravi pod nazivom “Partnerstva u europskom cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju – kako podržati razvoj kompetencija praktičara” govornici, koje su činili Daniel Hailemariam (Hailemariam Consulting), Tristram Hooley (Inland Norway University), Ilze Jansone (Euroguidance i IAEVG), Florian Kadletz (European Training Foundation - ETF) i Lukasz Sienkiewicz (Sveučilište u Gdanjsku), razgovarali su o digitalnizaciji usluga profesionalnog usmjeravanja koje su se razvile tijekom pandemije te hoće li se dobre prakse održati. Na panelu se raspravljalo i o tome trebaju li usavršavanje i razvoj kompetencija postati obvezni za praktičare. Smatra se da bi bolja opcija bila razviti jake okvire kompetencija na nacionalnoj razini. Panelisti su također spomenuli postojeće okvire kompetencija koje su razvile međunarodne organizacije kao što je IAEVG. Publika je kao područja najvećeg prioriteta u razvoju kompetencija vidjela prilagodljivost, fleksibilnost i vještine refleksije.

Vrijedna prilika za umrežavanje sudionika

Jedan od ciljeva konferencije bio je ponuditi priliku za neformalne susrete među sudionicima. Virtualne poster sesije, primjerice, nudile su priliku izlagačima da na vizualno atraktivan način predstave svoj rad i virtualno ih komentiraju sa sudionicima.

Virtualne poster sesije

Konferencija je organizirana u sklopu inicijative Global Careers Month (studeni-prosinac 2022.), na inicijativu CEDEFOP-a, Europske komisije, Međunarodne organizacije rada (ILO), ETF-a, OECD-a, UNESCO-a i Svjetske banke.

Globalni mjesec karijera