Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Euroguidance prekogranični seminar održan u njemačkom gradu Dresdenu

Ove je godine Euroguidance prekogranični seminar održan od 22. do 24. svibnja u njemačkom gradu Dresdenu na temu "Working as a guidance counsellor in a changing world – (do) we have what it takes?". Cilj je seminara sagledati ulogu praktičara u profesionalnom usmjeravanju u trenutnom kontekstu stalnih promjena te davanja praktičnog uvida u njihov rad, kao i u izazove s kojima se svakodnevno suočavaju.

Sudionici Euroguidance prekograničnog seminara

Euroguidance prekogranični seminar međunarodni je seminar koji se jednom godišnje kontinuirano održava od 2005. godine i okuplja osamdesetak praktičara iz ukupno 11 europskih zemalja. Organizator domaćin ovogodišnjeg prekograničnog seminara bio je njemački savezni zavod za zapošljavanje, Bundesagentur für Arbeit. Hrvatska je na seminaru sudjelovala sa šesetročlanim izaslanstvom koje su činili predstavnici MZO-a, MROSP-a, HZZ-a, Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci te Euroguidance centra, a koji su imali priliku sudjelovati na predavanjima i tematskim radionicama te ostvariti prekograničnu suradnju s kolegama iz drugih zemalja. Hrvatska je na seminaru također sudjelovala s radionicom na temu Connecting students and employers: the role of internship.

Tema ovogodišnjeg seminara u znaku je Europske godine vještina. U svojem uvodnom obraćanju, Steffen Sottung, direktor međunarodnih poslova Savezne agencije za zapošljavanje, naglasio je kako globalni izazovi poput starenja društva, klimatskih promjena ili digitalne transformacije gospodarstva i društva iz dana u dan značajno mijenjaju opseg rada stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju širom svijeta. Drugi je veliki izazov povećana potražnja za kvalificiranom radnom snagom, nedostatak relevantnih vještina na tržištu rada s kojim se suočavaju gotovo sve europske zemlje te potreba za zapošljavanjem kvalificiranih radnika iz inozemstva, kao i integracija izbjeglica i migranata na tržište rada. Iz navedenih razloga, stručnjaci u profesionalnom usmjeravanju svakodnevno moraju znati odgovoriti na vrlo različite izazove kako bi svojim korisnicima pružili kvalitetnu uslugu.

Seminar je pokušao dati odgovor na pitanja poput kako demografske, digitalne i ekološke strukturne promjene u obrazovanju, zapošljavanju i radu utječu na rad praktičara u profesionalnom usmjeravanju te jesu li praktičari spremni odgovoriti na izazove. Poseban je naglasak u brojnim radionicama stavljen upravo na temu znanja i kompetencija koja su praktičarima potrebna te načinima na koje se mogu izgraditi.

Program seminara s opisom radionica dostupan je na poveznici, a više informacija o temama i aktivnostima dostupno je na službenim mrežnim stranicama seminara.