Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Euroguidance prekogranični seminar ove će se godine osvrnuti na poboljšanje kvalitete profesionalnog usmjeravanja

Euroguidance prekogranični seminar međunarodni je seminar koji se jednom godišnje održava u zajedničkoj organizaciji 11 Euroguidance centara te okuplja dionike iz različitih područja profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja. Ove godine seminar će se održati od 24. do 26. rujna u Beogradu na temu „All for Guidance and Guidance for All: Enhancing the Quality of Career Guidance Through Cooperation“.

Tema je ovogodišnjeg seminara suradnja u profesionalnom usmjeravanju. Sudionici će imati priliku osvrnuti se na kvalitetne zajedničke inicijative i primjere dobre prakse međusektorske i međuinstitucionalne suradnje s ciljem podizanja kvalitete profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja kroz razvoj lokalnih partnerstava, međunarodnih projekata, suradnju praktičara, razvoj digitalnih alata i sl.

Više o Euroguidance prekograničnom seminaru

Euroguidance prekogranični seminar međunarodni je seminar koji se jednom godišnje kontinuirano održava od 2005. godine. Svake godine okuplja osamdesetak praktičara iz ukupno 11 europskih zemalja: Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Latvije, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Slovačke i Srbije. Sudjelovanjem na seminaru praktičari iz područja profesionalnog usmjeravanja imaju priliku usvojiti nova znanja, razmijeniti iskustva o aktualnim trendovima i temama u profesionalnom usmjeravanju te umrežiti se i ostvariti suradnju s kolegama iz drugih europskih zemalja. Svaka zemlja suorganizatorica na seminar šalje izaslanstvo od nekoliko predstavnika iz područja zapošljavanja i/ili obrazovanja, ovisno o godišnjoj temi seminara.

Više informacija o prošlogodišnjim seminarima nalazi se na službenim mrežnim stranicama Euroguidance mreže, a teme kojih smo se dotakli na prošlogodišnjem Euroguidance prekograničnom seminaru u njemačkom gradu Dresdenu pogledajte na poveznici.