Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Europska godina vještina 2023.: Komisija pokreće mehanizam za poticanje razvoja talenata

Europska komisija pokrenula je mehanizam za poticanje razvoja talenata putem kojega će pružit potporu regijama EU-a pogođenima velikim padom broja radno sposobnih stanovnika u području osposobljavanja, zadržavanja i privlačenja ljudi, vještina i kompetencija potrebnih za suočavanje s posljedicama demografske tranzicije.

Ruke koje oblikuju glinu
Pexels

Europa je bogata talentima. No talente je potrebno njegovati, posebno zato što EU prolazi kroz veliku demografsku tranziciju. Ovo je posebno važno u regijama sa smanjenom radnom snagom i niskim udjelom visokoobrazovanih osoba, kao i u onima iz kojih odlaze mladi. Ako se ti problemi ne riješe, s vremenom će se, kako regije budu gubile radnu snagu i vještine, javiti nove i veće razlike među njima. Tranzicija može narušiti otpornost i konkurentnost EU-a i tako promijeniti demografsko okruženje. Budući da se EU obvezao da neće zapostaviti nijedno mjesto i nijednog stanovnika, mora osigurati da regije u kojima se talenti nedovoljno razvijaju postanu otpornije i privlačnije.

Zbog toga Europska Komisija pokreće mehanizam za poticanje razvoja talenata. Taj je mehanizam predstavljen u današnjoj Komunikaciji o iskorištavanju talenata u europskim regijama. To je prva važna inicijativa u 2023. koja doprinosi Europskoj godini vještina, koju je predložila Komisija, i njome se nastoji dodatno potaknuti prekvalifikaciju i usavršavanje. U Komunikaciji se pružaju prilagođena, lokalna i višedimenzionalna rješenja, koja uključuju upotrebu postojećih fondova i inicijativa EU-a za pružanje potpore regijama koje su najpogođenije aktualnom demografskom tranzicijom i njezinim posljedicama te za sprečavanje pojave novih i povećanih nejednakosti u različitim dijelovima EU-a.

Komisija će danas objaviti i Izvješće o utjecaju demografskih promjena za 2023., kojim se ažurira Izvješće o demografiji iz 2020. U njemu se ponovno razmatraju demografski trendovi i posljedice nedavnih događaja, kao što su Brexit, pandemija bolesti COVID-19 i ruska vojna agresija na Ukrajinu. U Izvješću se naglašava da je, kako bi se osigurali prosperitet i dobrobit u EU-u u budućnosti, iznimno važno svladati izazove demografske tranzicije. Ti izazovi uključuju starenje i smanjenje broja stanovnika, kao i smanjenje broja radno sposobnih stanovnika, ali i sve veće teritorijalne nejednakosti, uključujući sve veće razlike između urbanih i ruralnih područja. U Izvješću se razmatra ubrzavaju li se utvrđena demografska kretanja ili se prekidaju te na koji način, kada do njih dolazi te jesu li prekidi prolazni ili imaju trajan učinak na demografske promjene.

Države članice EU-a suočavaju se s naglim padom broja radno sposobnih stanovnika. Njihov broj smanjio se za 3,5 milijuna između 2015. i 2020., a očekuje se da će se do 2050. smanjiti za dodatnih 35 milijuna.

Padom broja radno sposobnih stanovnika, niskim udjelom visokoobrazovanih osoba ili iseljavanjem stanovnika u dobi od 15 do 39 godina ozbiljno su pogođene 82 regije u 16 država članica (u kojima živi gotovo 30 % stanovništva EU-a). Te se regije suočavaju sa specifičnim strukturnim problemima, kao što su neučinkovitost na tržištu rada te u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i obrazovanja odraslih, slabi rezultati u područjima inovacija, javne uprave ili poslovnog razvoja i otežan pristup uslugama. Ako riješe te probleme, te bi regije mogle privući više visokokvalificiranih radnika. Neke od njih već se suočavaju s nedovoljnim razvojem talenata, a ostale bi se mogle s time suočiti u budućnosti. Ako se ta situacija ne riješi, ugrozit će dugoročan prosperitet EU-a.

Djevojka radi na laptopu
Pexels

Novi mehanizam EU-a za poticanje razvoja talenata

Komisija će razviti mehanizam za poticanje razvoja talenata na temelju osam stupova:

 1. Novi pilot-projekt pokrenut će se 2023. kako bi se regijama u kojima se talenti nedovoljno razvijaju pomoglo da razrade, konsolidiraju, osmisle i provedu prilagođene i sveobuhvatne strategije te da utvrde relevantne projekte za osposobljavanje, privlačenje i zadržavanje visokokvalificiranih radnika. Regijama koje se odaberu za sudjelovanje u projektu na temelju otvorenog poziva dodijelit će se potpora.
 2. Nova inicijativa „Pametna prilagodba regija na demografsku tranziciju” pokrenut će se 2023. i pomoći će regijama s višim stopama iseljavanja mladih da se prilagode na demografsku tranziciju i da ulože u razvoj talenata putem prilagođenih lokalnih politika. Regije će se odabrati putem otvorenog poziva.
 3. U okviru Instrumenta za tehničku potporu pružat će se potpora državama članicama, na zahtjev u okviru poziva za TSI 2023., putem nacionalnih i regionalnih reformi za rješavanje problema smanjenja broja radno sposobnih stanovnika i nedostatka vještina te za odgovaranje na potrebe lokalnog tržišta rada.
 4. Putem programa kohezijske politike i međuregionalnih ulaganja u inovacije poticat će se inovacije i otvaranje radnih mjesta za visokokvalificirane radnike, čime će se poboljšati mogućnosti za zadržavanje i privlačenje talenata u tim regijama.
 5. U okviru Europske urbane inicijative objavit će se novi poziv za inovativne mjere kako bi se testirala lokalna rješenja gradova s padom broja stanovnika za poteškoće povezane s razvojem talenata te zadržavanjem i privlačenjem visokokvalificiranih radnika.
 6. Inicijative EU-a kojima se podupire razvoj talenata istaknut će se na posebnoj internetskoj stranici. Time će se zainteresiranim regijama olakšati pristup informacijama o politikama EU-a u područjima kao što su istraživanja i inovacije, osposobljavanje, obrazovanje i mobilnost mladih.
 7. Razmjenjivat će se iskustva i primjeri dobre prakse: regije će moći uspostaviti tematske i regionalne radne skupine za rješavanje specifičnih profesionalnih i teritorijalnih izazova.
 8. Dodatno će se razvijati analitičko znanje potrebno za podupiranje i olakšavanje politika utemeljenih na dokazima u vezi s regionalnim razvojem i migracijama.

Poticanje razvoja talenata putem postojećih fondova i inicijativa EU-a

U Komisijinoj Komunikaciji naglašava se i na koji način se putem postojećih instrumenata i politika EU-a može pružiti potpora gospodarskoj revitalizaciji i razvoju potrebnih vještina kako bi se u pogođenim regijama razvile djelatnosti s velikim potencijalom, među ostalim putem europskog semestra. Jedan od instrumenata je novi europski program za inovacije u okviru kojeg je pokrenuta inicijativa za talente s „deep tech” kvalifikacijama, vodeća inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog razvoja talenata u „deep tech” sektorima, koja povezuje sve europske regije.

U Komunikaciji se ističe i na koji način se u okviru kohezijske politike tim regijama pomaže da diversificiraju svoje gospodarstvo, poboljšaju pristup uslugama, poboljšaju učinkovitost javne uprave i putem posebnih lokalnih strategija osiguraju sudjelovanje regionalnih i lokalnih tijela.

Naposljetku, navode se i mnogi primjeri nacionalnih i regionalnih inicijativa i dobre prakse kojima se učinkovito rješavaju strukturni problemi u lokalnom kontekstu i koji doprinose privlačnosti regija za talente. Kako bi se olakšalo uzajamno učenje, Komisija nastavlja surađivati s nacionalnim tijelima te evidentira najveće demografske izazove koje su ona utvrdila, kao i primjere politika i projekata usmjerenih na upravljanje posljedicama demografskih promjena.

Djevojka sa zaštitnom kacigom radi na stroju
Pexels

Sljedeći koraci

Komisija će redovito izvješćivati o provedbi Komunikacije.

Kontekst

Rješavanje pitanja demografskih promjena ključno je za izgradnju pravednijeg i otpornijeg društva. Budući da aktualna demografska tranzicija utječe na brojna područja politike, oblikovatelji politike, uključujući sve relevantne aktere na razini EU-a i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini moraju usklađeno djelovati. Iako se ti problemi većinom rješavaju s pomoću političkih sredstava na nacionalnoj razini, Komisija uzima u obzir posljedice i učinak demografskih promjena u svojim prijedlozima politika.

Komisija je već donijela Izvješće o utjecaju demografskih promjena u Europi 2020., koje je otvorilo put dodatnim inicijativama 2021. donošenjem Zelene knjige o starenju i Dugoročne vizije za ruralna područja EU-a do 2040.

Među najnovijim inicijativama na razini EU-a kojima se pruža potpora državama članicama u suočavanju s demografskim promjenama u raznim područjima i sektorima su europska strategija za skrb i povezane preporuke Vijeća o pristupu cjenovno pristupačnoj i visokokvalitetnoj dugotrajnoj skrbi te o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, sveobuhvatna strategija EU-a o pravima djeteta i europsko jamstvo za djecu, paket potpora za zapošljavanje mladih, Preporuka Komisije o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju, Preporuka Vijeća o osiguravanju pravedne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti, paket mjera za zapošljavanje osoba s invaliditetom i nedavan prijedlog da se 2023. proglasi Europskom godinom vještina, kao i Komunikacija o iskorištavanu talenata u Europi koja je danas donesena.

Više informacija
Komunikacija o iskorištavanju talenata u europskim regijama
Izvješće o utjecaju demografskih promjena – u promjenjivom okruženju
Pitanja i odgovori o iskorištavanju talenata u europskim regijama i Izvješću o demografiji
Informativni članak o iskorištavanju talenata u europskim regijama
Utjecaj demografskih promjena u Europi
Pregled regionalnih demografskih trendova u EU-u
Kohezijska politika 2021. – 2027.
Otvorena podatkovna platforma za kohezijsku politiku
Kohesio