Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Europske snage solidarnosti donose Hrvatskoj više od 1,8 milijuna eura u 2023. godini

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga u okviru Europskih snaga solidarnosti za 2023. godinu s ukupnim proračunom većim od 142 milijuna eura. Hrvatskim građanima na raspolaganju je okvirni proračun u iznosu od 1.862.823 eura, od čega je za projekte dostupno 1.511.564 eura, odnosno 1.333.191 eura za volonterske projekte i 178.373 eura za projekte solidarnosti.

Na fotografiji se nalazi pet mladih ljudi, tri djevojke i dva mladića, od kojih njih četvero jednu djevojku drži na rukama i baca u zrak
@European Union

Sredstva su namijenjena mladima koji se žele uključiti u aktivnosti solidarnosti u raznim područjima, od pomoći osobama u nepovoljnom položaju do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire.

Nadovezujući se na Europsku godinu mladih, u okviru poziva financirat će se volontiranje, projekti solidarnosti koje vode mladi, volonterski timovi u područjima visokog prioriteta za pomoć osobama koje bježe od oružanih sukoba i drugim žrtvama prirodnih i drugih katastrofa, kao i prevencija, promicanje i potpora u području zdravlja te sljedeće izdanje Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

Sudionicima se nudi i mogućnost da doprinesu operacijama humanitarne pomoći u cijelom svijetu. Uz pomoć Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć trebalo bi njegovati solidarnost među organizacijama i volonterima iz država članica, kao i trećih zemalja pridruženih programu te ljudima i zajednicama izvan Europske unije. Stoga će prvi volonteri biti raspoređeni na projekte u raznim krajevima svijeta.

U aktivnostima solidarnosti kojima se rješavaju socijalni problemi mogu sudjelovati mladi u dobi od 18 do 30 godina, a volontirati u okviru aktivnosti međunarodne humanitarne pomoći mogu mladi u dobi od 18 do 35 godina.

Mladi koji žele sudjelovati u aktivnostima Europskih snaga solidarnosti trebaju se registrirati na portalu Europskih snaga solidarnosti, na kojem mogu pretraživati organizacije koje provode projekte. Skupine mladih koje su registrirane na tom portalu mogu se prijaviti i za financiranje za projekte solidarnosti koje sami vode.

Mladi se žele angažirati i uključiti. Europska godina mladih 2022. pokazala je da mogu mnogo pridonijeti društvu. Oni su pokretačka snaga napretka. Europske snage solidarnosti i dalje su važan instrument za potporu građanskom angažmanu mladih te njihovu sudjelovanju u izgradnji bolje, zelenije, digitalnije i uključivije budućnosti.

Mariya Gabriel europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade

Svako javno ili privatno tijelo može se prijaviti za financiranje provođenja aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na temelju oznake kvalitete, kojom se potvrđuje da mogu provoditi visokokvalitetne aktivnosti solidarnosti u skladu s načelima, ciljevima i zahtjevima programa. Mogu se prijaviti za projektne aktivnosti uz pomoć nacionalnih agencija Europskih snaga solidarnosti koje se nalaze u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). U Hrvatskoj je za provođenje decentraliziranih aktivnosti nadležna Agencija za mobilnost i programe EU.

U Pozivu na podnošenje prijedloga navode se različite vrste aktivnosti, kriteriji prihvatljivosti i rokovi za prijavu.

Europske snage solidarnosti djeluju od listopada 2018. kao program koji financira EU, s operativnim proračunom od 375,6 milijuna eura u razdoblju 2018. – 2020. Program se nadovezuje na prethodne inicijative EU-a u području solidarnosti kako bi ponudio jedinstvenu pristupnu točku za organizacije koje se bave solidarnošću i mlade koji žele pridonijeti društvu u područjima koja su im najvažnija. Budući da je ta inicijativa bila vrlo uspješna, Europske snage solidarnosti nastavljaju svoje aktivnosti u razdoblju 2021. – 2027. te će ih proširiti na pružanje humanitarne pomoći u trećim zemljama. Ukupni proračun programa Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1,009 milijardi eura. Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja programa omogućit će se sudjelovanje najmanje 270 000 mladih u aktivnostima solidarnosti.

Sve informacije o djelovanju Europskih snaga solidarnosti u Hrvatskoj pratite preko mrežne stranice: www.europskesnagesolidarnosti.hr