Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Europski zeleni plan: Komisija predlaže stroža pravila za čišći zrak i vodu

Europska komisija predlaže stroža pravila o onečišćujućim tvarima u zraku, površinskim i podzemnim vodama te o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Ruka koja drži staklenu kuglu kroz koju se vidi krošnja i nebo
Unsplash

Čist zrak i voda ključni su za zdravlje ljudi i ekosustava. Zbog onečišćenja zraka godišnje gotovo 300.000 Europljana prerano umre, a predloženim novim pravilima broj smrtnih slučajeva uzrokovanih glavnim onečišćujućim česticama PM2,5 smanjit će se za više od 75 % u deset godina. Novim pravilima omogućuje se jasan povrat ulaganja zahvaljujući koristima za zdravlje, uštedu energije, proizvodnju hrane, industriju i biološku raznolikost.

Na temelju pouka iz postojećih zakona Komisija predlaže da se postrože dopuštene razine onečišćujućih tvari i poboljša provedba kako bi se osiguralo da se ciljevi smanjenja onečišćenja češće ostvaruju u praksi. Današnji prijedlozi ključan su napredak u ostvarenju nulte stope onečišćenja iz europskog zelenog plana do 2050. Njima se odgovara i na posebne zahtjeve Konferencije o budućnosti Europe.

Predloženom revizijom direktiva o kvaliteti zraka utvrdit će se privremeni standardi kvalitete zraka EU-a do 2030., usklađeniji sa smjernicama Svjetske zdrastvene organizacije, a EU će istodobno pokušati postići nultu stopu onečišćenja zraka najkasnije do 2050., u sinergiji s nastojanjima za postizanje klimatske neutralnosti. Revizijom će se osigurati da osobe koje trpe štetu za zdravlje zbog onečišćenja zraka imaju pravo na naknadu u slučaju kršenja pravila EU-a o kvaliteti zraka. Imat će i pravo da ih zastupaju nevladine organizacije u okviru kolektivnih tužbi za naknadu štete. Prijedlogom će se poboljšati i pristup pravosuđu, učinkovite kazne i bolje informiranje javnosti o kvaliteti zraka.

Više informacija pročitajte na poveznici.