Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Gotovo 3,9 milijardi eura u 2022. godini za program Erasmus+

Europska komisija je objavila pozive na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za sljedeću godinu. Za program Erasmus+ izdvojit će se čak 3,9 milijardi eura te će on i dalje pružati mogućnosti za studiranje u inozemstvu, stažiranje, naukovanje, razmjenu osoblja i prekograničnu suradnju u različitim područjima povezanima s obrazovanjem i osposobljavanjem, mladima i sportom.

Ilustracija s podacima o sedmogodišnjem budžetu programa Erasmus+ u iznosu od 28,4 milijarde eura

Prvi rokovi za pozive padaju 23. veljače, a godišnji program rada obuhvaća i odvojene aktivnosti, kao što je inicijativa Europska sveučilišta.

"Erasmus+ će sljedeće godine proslaviti 35 godina uspješnog pružanja prilika za studiranje, učenje i osposobljavanje u inozemstvu. Svi se sudionici slažu da je riječ o iskustvu koje im je promijenilo život i obilježilo njihov osobni i profesionalni put te pokazalo što znači živjeti u Europskoj uniji. Želimo dati priliku što većem broju ljudi da sudjeluju u programu Erasmus+ i iskoriste prednosti koje pruža. Sljedeće ćemo godine proslaviti i Europsku godinu mladih, a Erasmus+ imat će središnju ulogu u tome", izjavila je Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

I dalje će se pružati potpora mladima te će ih se poticati da sudjeluju u demokratskom životu, što će znatno pridonijeti ciljevima Europske godine mladih 2022., najavljene u govoru o stanju Unije u rujnu 2021. Pojačat će se i mobilnost i suradnja, koje su temeljne aktivnosti programa.

Novi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2022. posebno su važni. U 2022. obilježit ćemo 35. obljetnicu programa, ali i godinu posvećenu mladima. Erasmus je već dugi niz godina nezaboravno iskustvo, a 2022. će biti još nezaboravnija! Nadamo se da ćemo ga učiniti još uključivijim i dalekosežnijim te omogućiti mladima da uče i putuju nakon mnogo teških mjeseci.

Margaritis Schinas potpredsjednik za promicanje europskog načina života

Glavne novosti poziva za 2022. godinu:

 • Projekti usmjereni na budućnost: Pokrenut će se novi veliki projekti u okviru koji će se podupirati visokokvalitetno i uključivo digitalno obrazovanje te prilagodba sustava obrazovanja i osposobljavanja zelenoj tranziciji. Na raspolaganju će im biti veći proračun i trajat će najmanje tri godine. U njima će sudjelovati javne i privatne organizacije. Iz njih bi trebale poteći inovacije koje mogu poboljšati obrazovanje na europskoj razini.
 • Više razmjena s trećim zemljama: Zahvaljujući sredstvima iz vanjskih instrumenata EU-a treće zemlje moći će sudjelovati u ciljanim projektima i razmjenama, posebno u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sporta.
 • Uključivija inicijativa DiscoverEU: Inicijativa DiscoverEU 18-godišnjacima omogućuje putovanje Europom. Svake se godine u dva kruga dijele besplatne putne propusnice. Od 2022. posebni će krugovi biti namijenjeni organizacijama kako bi se još većem broju mladih s manje mogućnosti pomoglo da sudjeluju u inicijativi DiscoverEU. Njima će biti namijenjene usmjerenije potpore i mogućnosti financiranja.
 • Približavanje EU-a školama: Učenje o ciljevima i funkcioniranju Europske unije važan je dio promicanja aktivnog građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije. Aktivnosti Jean Monnet, kojima se promiče obrazovanje o EU-u, bit će namijenjene školama i učenicima svih dobnih skupina u općem i strukovnom obrazovanju, a organizirat će se razne aktivnosti, uključujući studijske posjete.
 • Jednostavnije financiranje projekata suradnje: U okviru programa Erasmus+ korisnici projekata u partnerstvima za suradnju mogu zatražiti paušalni iznos za provedbu svojih projekata. Time se znatno smanjuje administrativno opterećenje pri prijavi i vođenju projekta te izvješćivanju.

Svako javno ili privatno tijelo koje djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može se prijaviti za financiranje preko nacionalnih agencija za program Erasmus+, sa sjedištima u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama koje su pridružene programu, i Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu.

Pojedinosti o konkretnim mjerama i povezanim rokovima za podnošenje prijava dostupne su u dokumentima objavljenima na internetskoj stranici Europske komisije.

Erasmus+ obogaćuje živote i širi vidike svim generacijama

Ukupni raspoloživi proračun za Erasmus+ od 2021. do 2027. iznosi 26,2 milijarde eura, a dopunjuje ga još približno 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata EU-a. Projektima mobilnosti i suradnje u okviru programa Erasmus+ podupiru se zelena i digitalna tranzicija te se potiče aktivno građanstvo i sudjelovanje u demokratskom životu. Ti su projekti povećali i otpornost sustava obrazovanja i osposobljavanja tijekom pandemije bolesti COVID-19. Uključivanje, čiji je cilj da se što većem broju ljudi omogući učenje i sudjelovanje u međunarodnim projektima, ali i da se dopre do sve većeg broja ljudi s manje mogućnosti, i dalje je jedno od temeljnih načela programa.