Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Hrvatski korisnici uspješni u dobivanju potpora za Erasmus+ virtualne razmjene

Europska komisija je objavila rezultate poziva za prijavu projekata za Erasmus+ virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih te su projekti troje hrvatskih prijavitelja odabrani za financiranje!

Na donjoj polovici ilustracije je plava pozadina sa Erasmus+ logotipom za visoko obrazovanje. Na gornjoj polovici je žena koja sjedi u svojoj sobi i gleda u računalo, preko nje se preklapa slika žene koja u prirodi drži mapu. Na sredini fotografije je natpis: Erasmus+ iskustvo koje mijenja život".

Ukupno su zaprimljene 92 prijave na ovaj poziv, od koji su 82 ocijenjene prihvatljivima. Za financiranje je odabrano 16 projekata među kojima su tri hrvatska prijavitelja: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Udruga Vere Montis i nevladina organizacija Korablja.

Odabrani projekti su:

NANO-THINK: Teaching critical thinking in science through nanolearning and virtual exchange principles

Koordinator: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

DevelopMENS: Youngsters personal and social development through self-determination theory, critical thinking and media literacy

Partner: UDRUGA VERE MONTIS

TwidSA: TOGETHER With and Without Intellectual Disabilities in SELF ADVOCACY

Koordinator: Korablja

Čestitamo odabranim hrvatskim sudionicima! Njihov uspjeh potvrđuje kvalitetu i angažman hrvatskih sudionika u području visokog obrazovanja i mladih, te doprinos internacionalizaciji obrazovanja.