Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Imaš 15 do 30 godina? Ispuni anketu o uključivom društvu te održivoj zelenoj Europi i utječi na europsku politiku

Anketa se provodi u sklopu IX. ciklusa konzultacija u okviru Dijaloga EU s mladima, pod nazivom "Zajedno za održivu i uključivu Europu", a na temu EU ciljeva za mlade #3 Inkluzivna društva i #10 Održiva zelena Europa. Dijalog Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj provodi Mreža mladih Hrvatske uz financijsku podršku Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Ilustracija ispunjavanja online ankete

Ako si mlada osoba i smatraš da se mladih u Hrvatskoj tiču teme zaštite okoliša i održivog razvoja, te teme uključivih društava – reci nam svoje mišljenje i ispuni anketu!

Dijalog EU s mladima u svakom ciklusu dopire do više od 50 000 mladih diljem Europe i jedan je od najvećih participativnih procesa za građane u EU (najveći koji je namijenjen mladima). Taj se broj ostvaruje mobilizacijom mladih putem nacionalnih platformi i organizacija mladih. Kako bi se što veći broj mladih potaknulo na sudjelovanje bez obzira na podrijetlo, razinu obrazovanja ili financijska sredstva, Dijalog EU s mladima provodi se lokalno te je uključen u druge mjere EU-a kojima se podupiru inicijative povezane sa sudjelovanjem i dijalogom.

Najvažniji dio procesa Dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima, online putem ankete i putem izravnih konzultacija s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta, brojne organizacije mladih i za mlade organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.