Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Informirajte se i pokrenite projekte usmjerene budućnosti u području strukovnog i obrazovanja odraslih!

Informativni dan o centraliziranoj aktivnosti projekti usmjerenim na budućnost (Forward looking projects) u okviru natječaja za 2022. godinu održat će se virtualno kroz dvije sesije 18. siječnja 2022. u organizaciji Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). U nastavku teksta doznajte više o postupku prijave za mogućnosti financiranja projekata usmjerenih na budućnost u projektnom formatu partnerstva za inovacije (Ključna aktivnost 2) s ukupno dodijeljenim proračunom za 2022. godinu od 46 milijuna eura.

Informativni dan održat će se 18. siječnja 2022., a planirani raspored je sljedeći:

10.00 – 12.20 sati: sesija o politici i prioritetima

14.00 – 16.30 sati: sesija vezana uz proces prijave i kriterija

Info sesiji ćete se moći pridružiti putem web-streaminga koji će uskoro biti dostupan. Prethodna registracija nije potrebna.

Potreba za inovacijama u sustavu obrazovanja i osposobljavanja nikada nije bila veća. Inovacije u učenju i poučavanju su ključne, kako na individualnoj, tako i na institucionalnoj razini. Inovativni pristupi današnjim i budućim radnicima ne bi trebali pružiti samo odgovarajuće vještine za tržišta rada koja se ubrzano mijenjaju, već dovoljno dobro pripremiti današnju i buduću radnu snagu kreativnošću i vještinama. Takav pristup rezultira uspješnim suočavanjem s brojnim društvenim izazovima poput klimatskih promjena, zaštite biološke raznolikosti, čiste energije, javnog zdravstva, digitalizacije i automatizacije, umjetne inteligencije, robotike i analize podataka.

Ruka koja pridržava žarulju - vizual za virtualni informativni dan Projekti usmjereni budućnost
Foto: Europska komisija

Cilj ove aktivnosti je poticanje inovacija, kreativnosti i sudjelovanja, kao i društvenog poduzetništva u različitim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Podupirat će se ideje usmjerene na budućnost koje se temelje na ključnim europskim prioritetima te imaju potencijala postati općeprihvaćene s ciljem poboljšanja sustava obrazovanja i osposobljavanja. Također, očekuje se kako će projekti pridonijeti razvoju inovativnih metoda i praksi u svim okruženjima za učenje i aktivno sudjelovanje radi socijalne kohezije u Europi.

Unutar ovog poziva nalaze se tri lota, a to su redom:

 1. Međusektorski prioriteti čiji se projekti u okviru ove grupe mogu baviti različitim obrazovnim sektorima koji su u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje ili promiču zelenu tranziciju u sustavima obrazovanja i osposobljavanja.
 2. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje - ovi projekti podupiru provedbu načela i ciljeva Akcijskog plana europskog stupa socijalnih prava, Europske agende vještina, Preporuku Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, društvenu pravednost i otpornost uz Deklaraciju iz Osnabrücka o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
 3. Obrazovanje odraslih - projekti podupiru provedbu načela i ciljeva Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava, Europske agende vještina i Preporuke Vijeća o putevima usavršavanja: Nove mogućnosti za odrasle. Riječ je o sektoru obrazovanja odraslih koji se bavi novim mogućnostima za obrazovanje odraslih.

Pronađite Vodič za program Erasmus+ 2022. na hrvatskom jeziku i saznajte više o akciji „Projekti usmjereni na budućnost“, a više detalja možete pronaći i na Funding and Tender Opportunities Portal, portalu za prijavu projekata.

Sva pitanja i komentare možete poslati prije, tijekom i nakon Info dana na e-mail adresu:

EACEA-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu

Snimka info dana i prezentacije održanih sesija bit će dostupni na mrežnoj stranici stranici EACEA-e.