Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Inicijativa Study in Croatia organizirala online edukaciju za visoka učilišta

Agencija za mobilnost i programe EU organizirala je 5. srpnja 2022. radionicu „Effective Tools for International Student Recruitment“ namijenjenu djelatnicima hrvatskih visokih učilišta.

Screenshot početnog slajda (prikaz laptopa i naslov)

Cilj edukacije bio je upoznati sudionike s različitim vrstama međunarodnih sajmova u visokom obrazovanju te ponuditi korisne savjete za uspješniju pripremu visokih učilišta za sudjelovanje u fizičkim i virtualnim sajmovima.

Online radionica provedena je u suradnji s inozemnom organizacijom koja je specijalizirana za privlačenje inozemnih studenata te organizaciju međunarodnih sajmova (Begin Group). U edukaciji je sudjelovalo 20-ak predstavnika hrvatskih visokih učilišta koja sudjeluju ili planiraju sudjelovati u međunarodnim fizičkim i virtualnim sajmovima.

Radionica je održana u okviru inicijative Study in Croatia, čiji je cilj promocija hrvatskog sustava visokog obrazovanja u inozemstvu te poticanje međunarodnih studenata da izaberu Hrvatsku kao svoju destinaciju za studij.