Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Izabrani sudionici seminara „Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs’ work processes“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs’ work processes”, koja će se održati uživo u Srbiji 8. srpnja 2022. u organizaciji srpske nacionalne Erasmus+ agencije (Fondacija Tempus).

Poziv na prijavu je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 2. lipnja 2022.