Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Iznesite mišljenje kako poboljšati kvalitetu pripravništva u EU do 13. lipnja 2022.

Po završetku evaluacije na temu kvalitativnog okvira za pripravništvo (Quality Framework for Traineeships - QFT), Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje s ciljem prikupljanja stavova o izazovima vezanim uz pripravništvo (izvan obrazovnih kurikuluma) te preprekama koje utječu na kvalitetu pripravničkog staža. Svrha javnog savjetovanja je poboljšanje kvalitativnog okvira za pripravništvo kako bi se mladim ljudima olakšao pristup tržištu rada.

Članovima tima raspravljaju na sastanku
Foto: Freepik

Javno savjetovanje dostupno je na 24 jezika EU-a putem portala Komisije „Have Your Say” te izravno putem poveznice. Sudjelovati mogu svi zainteresirani građani, posebice mladi koji su već završili pripravništvo ili ih ono zanima u ovom savjetovanju. Svoj doprinos također mogu dati i organizacije koje predstavljaju mlade, javne službe za zapošljavanje, javnu upravu, civilno društvo, poduzeća, akademsku zajednicu i istraživače. Cijenjena bi bila i mišljenja organizacija koje nude pripravništvo.

Savjetovanje je otvoreno dvanaest tjedana, odnosno sve do 13. lipnja 2022., a rezultati će biti objavljeni na portalu Europske komisije „Have Your Say“. Naposljetku, ispitanici mogu odabrati žele li javnu objavu svojih podataka ili žele ostati anonimni prilikom objave priloga.

Za sva pitanja i pojašnjenja slobodno kontaktirajte Komisijin sandučić e-pošte: EMPL-VT-2021-024@ec.europa.eu.

U okviru Europske godine mladih i evaluacijskog procesa na temu kvalitativnog okvira za pripravništvo čiji je dio i anketni upitnik o pripravništvu, odnosno stažiranju u EU, ocjenjivala se kvaliteta provedbe Preporuke Vijeća iz 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo. Anketa namijenjena mladima sa ili bez iskustva u pripravništvu, bila je prilika da mladi iskažu svoje stavove vezane uz pripravništvo uz iznošenja vlastitih iskustava, izazova i prepreka s kojima su se pritom susretali uz predstavljanje prijedloga o mogućim rješenjima. Iskustva mladih na taj će način zasigurno pridonijeti kvaliteti stažiranja u Europskoj uniji.