Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Iznesite svoje mišljenje o budućnosti mobilnosti u svrhu učenja

Europska Komisija poziva vas na sudjelovanje u javnom savjetovanju o budućnosti mobilnosti u svrhu učenja. Svoje mišljenje možete izraziti do 3. svibnja i tako pomoći daljnjem razvoju i usavršavanju mobilnosti.

Skupina studenata uči kroz zabavu
Unsplash - Priscilla Du Preez

Mobilnost u svrhu učenja pruža mogućnosti za učenje, studiranje, usavršavanje i poučavanje u inozemstvu, u područjima odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja, obrazovanja odraslih, mladih i sporta. EU i države članice predani su promicanju prekogranične mobilnosti u svrhu učenja u europskom prostoru obrazovanja za sve učenike, studente, nastavnike i osoblje.

Mobilnost u svrhu učenja jača osjećaj zajedništva i nadahnjuje nas da cijenimo raznolikost Europske unije, omogućuje nam da se upoznamo s novim ljudima, nađemo nove prijatelje i, što je najvažnije, učimo i napredujemo. Smatramo da bi učenicima trebalo olakšati informiranje o postojećim mogućnostima i jednostavan prijelaz između obrazovnih sustava u različitim zemljama. Ovo javno savjetovanje prilika je da saslušamo dionike i ostvarimo europski prostor obrazovanja.

Mariya Gabriel Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade

Prekogranična mobilnost u svrhu učenja pokazala se vrlo vrijednim iskustvom u stjecanju znanja, vještina i kompetencija potrebnih za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj, kao i građanski angažman i socijalnu uključenost. Međutim, samo 15 posto mladih pohađa studij, osposobljavanje ili naukovanje u drugoj državi članici EU-a. Stoga je Komisija, kako je najavljeno u njezinu programu rada za 2023., odlučila iznijeti prijedlog za ažuriranje postojećeg okvira EU-a za mobilnost u svrhu učenja kako bi se građanima EU omogućilo lakše kretanje među obrazovnim sustavima i promicala mobilnost u svrhu učenja.

O glavnim preprekama sudjelovanja u mobilnosti u svrhu učenja i načinima kako ih otkloniti raspravljat će se na javnom savjetovanju s građanima i dionicima kao što su učenici, nastavnici, osoblje u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja, osobe koje rade s mladima, naučnici i sportsko osoblje. Organizacije koje su uključene u razmjene mladih unutar aktivnosti mobilnosti, poslodavci i istraživači pozvani su podijeliti svoja stajališta. Poziv na razmjenu informacija i upitnik javnog savjetovanja na svim jezicima EU-a bit će dostupni do 3. svibnja 2023. na portalu Iznesite svoje mišljenje.

Svoje mišljenje možete iznijeti putem komentiranja na gore spomenutom portalu uz pomoć EU logina ili s pomoću postojećeg računa na društvenim mrežama. Također, svoje mišljenje možete iskazati ispunjavanjem upitnika na stranici za javno savjetovanje.