Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Izrazite svoje mišljenje o uspješnosti strategije EU-a za mlade

Europska komisija poziva vas da izrazite svoje mišljenje o uspješnosti strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. do 2. kolovoza 2023. godine

Ruke koje tipkaju po laptopu na čijoj je pozadini vidljiva zastava Europske unije i natpis EU
Freepik

Euopska komisija provodi evaluaciju strategije EU-a za mlade u sredini programskog razdoblja kako bi na temelju prikupljenih informacija, stručnog znanja i stajališta svih zainteresiranih strana prosudila o uspješnosti same strategije.

U javnom savjetovanju mogu sudjelovati sve mlade osobe te glavni dionici strategije EU-a za mlade kao i šira javnost koja se zanima za politiku EU-a za mlade ili ta politika na njih utječe.

Upitnici su dostupni na 24 jezika, no ako upitnik nije dostupan na vašem materinjem jeziku, svoje odgovore možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a. Za ispunjavanje internetskog upitnika potrebna je registracija ili prijava pomoću postojećeg računa na društvenim mrežama. Ako niste u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom, svoj upit pošaljite na e-adresu Agnieszka.DOBRUCKA@ec.europa.eu.

Rok za sudjelovanje u javnom savjetovanju je 2. kolovoza 2023.

Više informacija dostupno je na poveznici.