Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Kako do uključivijeg društva uz programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti?

Polazeći od pretpostavke da svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i tržištu rada, europski programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti kroz različite aktivnosti i finacijske poticaje promiču jednake mogućnosti i pristup, uključivanje, raznolikost i pravičnost.

Antonio Vicković zabavlja se s dva prijatelja i jednom prijateljicom
Antonio Vicković Foto: Ivan Mijić/AMPEU

Polazeći od pretpostavke da svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i tržištu rada, europski programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti kroz različite aktivnosti i finacijske poticaje promiču jednake mogućnosti i pristup, uključivanje, raznolikost i pravičnost.

Kroz ove europske programe organizacije i sudionici s manje mogućnosti imaju na raspolaganju mehanizme i resurse za postizanje uključivosti i raznolikosti. Važno je da se prilikom osmišljavanja svojih projekata i aktivnosti vode principima uključivosti radi dostupnosti raznovrsnom krugu sudionika. U kontekstu uključivanja i raznolikosti kao glavni ciljevi programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti istaknuti su:

 • povećanje broja projekata u kojima sudjeluju osobe s manje mogućnosti
 • povećanje broja projekata koji se usredotočuju na uključive teme
 • fokus na uključivanje i raznolikost u svim projektnim fazama
 • širenje znanja i jačanje kapaciteta o uključivanju i raznolikosti
 • smanjenje nejednakosti
Ana Jakopović

Inspirirajte se uključivim pričama iz Hrvatske

S ciljem postizanja boljih mogućnosti za ranjive skupine u hrvatskom društvu programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za projekte s elementima uključivanja osiguravaju dodatna financijska sredstva. Važan je pozitivan učinak projekata na osobe s manje mogućnosti, poput Erasmus+ projekta „Jednake mogućnosti i kvaliteta u pružanju edukacijskih usluga za odrasle u području znakovnog jezika”.

Riječ je o projektu Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir, koji je unaprijedio edukacijske vještine instruktora za poduku znakovnog jezika, što je od iznimne važnosti za uključivanje u zajednicu. Posebno kad su najmlađi u pitanju, budući da je rana izloženost znakovnom jeziku ključna za njegovo uspješno usvajanje, a posljedično i za uredan kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj te opći uspjeh djeteta.

Kako bi s pomoću edukativnog teatra poboljšala zapošljavanje osoba sa smanjenim mogućnostima, Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom UPSET realizirala je Erasmus+ projekt „Edukativni teatar kao mjesto podizanja inkluzije i zapošljivosti osoba sa smanjenim mogućnostima – Educathe+”. Ovaj projekt je pridonio senzibiliziranju javnosti za probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom te pomogao sudionicima da svoje iskustvo prenose dalje i tako razbijaju prepreke u vlastitoj sredini.

Da Erasmus+ donosi više mogućnosti za uključivanje i osnaživanje mladih osoba s manje mogućnosti pokazuje i priča mladog Antonija Vickovića, studenta oštećena vida, kojemu je desetodnevna međunarodna razmjena u Rigi 2014. godine, pomogla unaprijediti socijalne i digitane vještine.

Europski volonteri su, primjerice, raznim aktivnostima korisnicima u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč život učinili ljepšim, kvalitetnijim i bogatijim.

Grupa ljudi stoji i sjedi na pozornici. Pored pozornice su dvije žene, svaka s jedne strane

Što je uključivanje?

Uključivanje je trajni proces koji osigurava da ljudi kojima prijeti siromaštvo i društvena isključenost steknu mogućnosti i resurse potrebne za potpuno sudjelovanje u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu te da uživaju životni standard i blagostanje koji se smatraju normalnima u društvu u kojem žive. Ovaj se proces sastoji od širokog spektra iskustava i prilika koje pojedincu mogu dati osjećaj pripadnosti, građanstva i identiteta.

Kvalitetno obrazovanje, zaposlenje i životni standard važni su elementi društvene uključenosti, no još je važnije rušenje prepreka koje onemogućuju pristup mogućnostima koje su dostupne svim članovima društva. Niska primanja, diskriminacija, zdravstvene teškoće i nemogućnost pristupa relevantnim iskustvima učenja samo su neke od prepreka koje onemogućuju pojedinim skupinama tzv. osobama s manje mogućnosti društvenu jednakost.

Uključivanje i raznolikost u kontekstu programa Erasmus+

Tko su osobe s manje mogućnosti?

Riječ je o osobama kojima je potrebna dodatna podrška zbog činjenice da su u nepovoljnom položaju u odnosu na druge članove društva. Ovaj pojam je vrlo širok, jer uključuje različite profile osoba. Primjerice, može se smatrati da je osoba s manje mogućnosti zbog mjesta u kojem živi (izolirano selo, siromašno urbano područje, ograničen javni prijevoz, loši sadržaji...), zatim zbog invaliditeta (mentalnog, tjelesnog ili oboje), zbog svog porijekla (ljudi koji se suočavaju s predrasudama zbog svoje etničke pripadnosti, vjere, spola, seksualne orijentacije).

Zatim, prepreke povezane sa sustavima obrazovanja i osposobljavanja pojedince mogu svrstati u kategoriju osoba s manje mogućnosti. To su, primjerice, osobe koje rano napuštaju školu, pojedinci koji nisu u obrazovanju, zaposlenju ili naobrazbi te odrasli s niskim kvalifikacijama. Ove obrazovne poteškoće, iako mogu biti povezane i s osobnim okolnostima, uglavnom proizlaze iz obrazovnog sustava koji ne uzima u obzir posebne potrebe pojedinca.

Poteškoće u društvenoj prilagodbi, kao što su ograničene socijalne kompetencije, antisocijalna ili rizična ponašanja, (bivši) prijestupnici, (bivši) zlouporabitelji droga ili alkohola ili socijalna marginalizacija, mogu predstavljati prepreku. Druge socijalne prepreke mogu proizlaziti iz obiteljskih prilika, primjerice, ako je riječ o djeci bez roditelja ili samohranih roditelja. Općenito, ekonomske barijere, poput niskog životnog standarda, siromaštva, ovisnosti o sustavu socijalne skrbi, dugotrajnoj nezaposlenosti i drugi problemi financijske prirode predstavljaju značajnu prepreku ostvarenju jednakih društvenih mogućnosti.

Ilustracija ceste po kojoj su postavljeni narančasti čunjevi

Korisne poveznice: