Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Komisija poduzima mjere za poboljšanje cjeloživotnog učenja i zapošljivosti

Pravo na obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje dio je europskog stupa socijalnih prava. Svi bi ljudi stalno trebali imati pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju te mogućnost izbora za razvoj onih vještina koje odgovaraju njihovim potrebama. Vještine su temelj uspjeha pojedinaca na tržištu rada i u društvu koji se neprestano mijenjaju.

Na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Portu i sastanku Europskog vijeća u lipnju čelnici su pozdravili glavne ciljeve EU-a za 2030. postavljene u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Jedan od njih je namjera da do 2030. svake godine 60 % svih odraslih sudjeluje u osposobljavanju. To je ujedno dio glavnih ciljeva Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Međutim, od 2016. u osposobljavanju svake je godine sudjelovalo samo 37 % odraslih, a i prije toga zabilježene su niske stope rasta. Ako se ti trendovi nastave, postavljeni ciljevi neće se ostvariti.

Pojedinci s dobrim vještinama mogu bolje iskoristiti nove prilike i imaju sigurnosnu mrežu u nesigurnim vremenima. Zahvaljujući vještinama promiču se uključivost i društveni napredak, a gospodarstvo dobiva kvalificiranu radnu snagu potrebnu za rast i inovacije. Uspjeh digitalne i zelene tranzicije ovisi o radnicima s odgovarajućim vještinama. Pandemija bolesti COVID-19 dodatno je ubrzala potrebu za prekvalifikacijom i usavršavanjem radne snage radi prilagodbe promjenjivom tržištu rada i odgovora na potražnju u različitim sektorima.

Unatoč tome, premalo ljudi sudjeluje u redovitim aktivnostima učenja nakon početnog obrazovanja i osposobljavanja jer često nemaju novca ili vremena za usavršavanje i učenje novih vještina ili nisu svjesni mogućnosti za učenje i njihovih koristi. Na primjer, određena razina digitalnih vještina potrebna je na više od 90 % sadašnjih radnih mjesta i u gotovo svim sektorima, ali je 2019. samo 56 % odraslih imalo osnovne digitalne vještine. Ljudima je potrebno omogućiti pronaći više ponuda za učenje i prilika za zapošljavanje, a usavršavanja i prekvalifikacije postati stvarnost za sve, priopćila je Europska komisija.

Obrazovanje i osposobljavanje ne bi trebalo prestati sa završetkom školovanja. Ljudi moraju više nego ikad prije razvijati vještine tijekom cijelog radnog vijeka da bi ih uskladili sa zahtjevima tržišta rada koje se brzo mijenja. Prijedlozi Komisije o individualnim računima za učenje i mikrokvalifikacijama pomoći će nam da do 2030. ostvarimo cilj iz Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava prema kojem 60 % svih odraslih svake godine sudjeluje u osposobljavanju. Cjeloživotno učenje u Europi moramo shvatiti ozbiljno. To je najbolje ulaganje i pozitivno utječe na radnike, poslodavce i gospodarstvo u cjelini, istaknuo je povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit.

Prijedlozi preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje i preporuke Vijeća o mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost posljednje su od 12 glavnih mjera najavljenih u Programu vještina za Europu i u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Europski pristup mikrokvalifikacijama važna je vodeća inicijativa i za uspostavu europskog prostora obrazovanja do 2025.