Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Korisni materijali za nastavnike kojima UNICEF potiče inkluzivnije obrazovanje

Obzirom na važnost politike uključivanja u obrazovanju na svim razinama odgojno-obrazovnog procesa, UNICEF-ov regionalni ured je u suradnji sa stručnjacima razvio korisne materijale za nastavnike i škole s ciljem promicanja dimenzije obrazovne inkluzije u edukaciji nastavnika kao ključnih kreatora pozitivnih promjena u obrazovanju.

UNICEF (United Nations Children's Fund) vodeća je svjetska i prva međunarodna organizacija u Hrvatskoj s osnovnom zadaćom promicanja, zaštite i ostvarivanje dječjih prava, u suradnji s vladama i civilnim sektorom. Cilj UNICEF-a je osigurati svakom djetetu njegovo pravo na jednakost, zaštitu, zdravstvenu skrb i obrazovanje. Inkluzivno obrazovanje je proces u kojem se uzima u obzir i odgovara na različitost potreba sve djece i svih učenika povećanjem sudjelovanja u učenju, kulturama i zajednicama te smanjenja isključenosti iz i u okviru sustava obrazovanja (UNESCO, 1994.).

Nekoliko djevojčica školskog uzrasta igra društvenu igru
Foto: UNICEF

Budući da su nastavnici glavni nositelji obrazovnog procesa te da grupe učenika postaju sve raznolikije, potrebna je njihova spremnost i kontinuirana edukacija koja odgovara zahtjevima prakse uključivanja. Kako bi nastavnici što uspješnije ponudili adekvatan odgovor na potrebe djece i mladih uz one u nepovoljnom položaju, UNICEF-ov regionalni ured osmislio je korisne materijale koji će im pomoći u razvoju ugodnog, pristupačnog i poticajnog obrazovnoga okruženja.

Pronađite zbirku modula pod nazivom Dropout prevention modules for teachers and school teams koja govori o razlozima odustajanja od školovanja i donosi pregled aktivnosti koje škole i nastavnici mogu poduzeti za sprječavanje odustajanja od školovanja. U zbirci je istaknuta i poveznica s obrazovnom inkluzijom.

Dostupan je i online tečaj Formative Assessment for Quality, Inclusive, Digital and Distance Learning, odnosno vodič za učitelje namijenjen unaprjeđenju podučavanja ne bi li se zadovoljile različite potrebe svih učenika.

  • Informirajte se na koji način Erasmus+ i Europske snage solidarnosti promiču uključivanje i raznolikost kao jedan od vodećih prioriteta programa Europske unije.